szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Misje Parafialne i Jubileusz 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu

 

Ziemia Wieluńska przeżywa wyjątkowy czas. Dnia 5 września 2021 roku mija 50 lat od koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Wieluńskiej papieskimi diademami, której przy współudziale Biskupa Częstochowskiego Stefana Bareły dokonało dwóch wielkich patronów: św. Jan Paweł II (wówczas jeszcze kardynał Wojtyła) oraz Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński, którego już wkrótce będziemy czcić jako Błogosławionego. Każdy z nich związał życie z Matką Bożą. Także my – mieszkańcy Ziemi Wieluńskiej i wszyscy wierni Archidiecezji Częstochowskiej – doświadczamy tego, jak Maryja bezpiecznie prowadzi nas przez różne doświadczenia życiowe, rodzinne i społeczne.

Pragnąc jak najlepiej przygotować się do Jubileuszu 50-lecia koronacji Jej wieluńskiego wizerunku, pragniemy odbyć tygodniowe misje parafialne dla odnowy życia religijnego w Ziemi Wieluńskiej. Misje rozpoczną się odpustem ku czci Matki Bożej Pocieszenia w niedzielę 29 sierpnia. Uroczystej sumie przewodniczyć będzie Metropolita Częstochowski J. E. Ks. Abp Wacław Depo. Następnie tygodniowe misje poprowadzi ks. Tomasz Podlewski, a zakończy je uroczysta Msza Jubileuszowa, którą w niedzielę 5 września poprowadzi J. E. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba.

W imieniu własnym, Księży Wikariuszy i Księży Seniorów – zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej zarówno na uroczyste obchody odpustowe i jubileuszowe, jak też na tygodniowy czas rekolekcji. Odkryjmy na nowo obecność Matki Bożej w naszym życiu i już teraz wołajmy: „Okaż się nam Matką!”.

 

(-) Ks. Jacek ZIELIŃSKI
proboszcz parafii i kustosz sanktuarium

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii odnajdujemy pewną pedagogikę maryjną. Otóż Ewangelista, ukazując Jej godność i rozważanie w sercu wszystkich tajemnic, które przeżywała wraz z Józefem, kończy fragment imieniem "Jezus". To imię było objawione w Zwiastowaniu, a oznacza: "Bóg jest zbawieniem".
Dlatego przyjmijmy ten dar, by Jezus wszedł w nasze życie i zjednoczył się z każdym człowiekiem.

1 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.