szukaj:
zaloguj:
OCHRONA DZIECI
Ochrona dzieci i młodzieży
 • Delegat biskupa diecezjalnego
  Ks. mgr Rafał Kowalski
  42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 41
  tel.: 697 133 921
  e-mail: r.kowalski.delegat @ gmail . com

 

 • Duszpasterz do pomocy duchowej ofiarom, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnym
  O. Jan Mazur SJ
  42-226 Częstochowa, ul. Św. Kingi 74/84
  tel.: +48 34 324 40 19, 797 907 678
  e-mail: jan.mazur @ jezuici . pl

 

 • Kurator dla duchownych
  Ks. prałat dr Bernard Kozłowski
  42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II nr 82
  tel.: +48 34 361 31 38
  e-mail: b.kozlowski @ niedziela . pl

 

W celu zabezpieczenia i organizacji pomocy ofiarom nadużyć seksualnych, pokrzywdzonych w dzieciństwie w konsekwencji niewłaściwych zachowań osób duchownych w Archidiecezji Częstochowskiej powołano osoby pełniące powyżej wymienione funkcje, które zostały wyznaczone zgodne z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski.

Od czerwca 2015 r. powołano urzędy mające za cel podejmowanie tych spraw w zakresie administracyjnym i duszpasterskim. Należą do nich: Delegat biskupa diecezjalnego oraz Duszpasterz do pomocy duchowej ofiarom, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnym. We wrześniu 2017 r. powołano również Kuratora dla duchownych mającego za zadanie troskę o profilaktykę i dobro wspólnoty kapłańskiej w Archidiecezji.

Duszpasterz powołani do realizacji tych urzędów służą w wyznaczonym im zakresie pomocą duszpasterską w przypadkach, gdy taka pomoc będzie potrzebna osobom pokrzywdzonym, ich najbliższym oraz wspólnocie kościelnej lub wychowawczej, w której doszło do nadużycia.

Duchowni odbyli specjalistyczne szkolenia organizowane przez koordynatora Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.

Od września 2019 r. zostały wprowadzone ZASADY PREWENCJI I POSTĘPOWANIA W PRACY WYCHOWAWCZEJ I DUSZPASTERSKIEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄW ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ.

Serwis internetowy Centrum Ochrony Dzieckahttp://cod.ignatianum.edu.pl/

 

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Pozwólcie, że w dniu dzisiejszym wspomnę dwie bardzo ważne postacie Kościoła w Polsce. Dokładnie 83 lata temu tutaj, na Jasnej Górze, został wyświęcony na biskupa Teodor Kubina, pierwszy biskup częstochowski, którego hasłem było: "Żal mi tego ludu", wskazując na Eucharystię. A z kolei 70 lat temu do katedry gnieźnieńskiej wchodził Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, którego hasło brzmiało: "Samemu Bogu przez Maryję".

2 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.