szukaj:
zaloguj:
OCHRONA DZIECI
Ochrona dzieci i młodzieży
 • Delegat biskupa diecezjalnego
  Ks. mgr Rafał Kowalski
  42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 41
  tel.: 697 133 921
  e-mail: r.kowalski.delegat @ gmail . com

 

 • Duszpasterz do pomocy duchowej ofiarom, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnym
  O. Jan Mazur SJ
  42-226 Częstochowa, ul. Św. Kingi 74/84
  tel.: +48 34 324 40 19, 797 907 678
  e-mail: jan.mazur @ jezuici . pl

 

 • Kurator dla duchownych
  Ks. prałat dr Bernard Kozłowski
  42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II nr 82
  tel.: +48 34 361 31 38
  e-mail: b.kozlowski @ niedziela . pl

 

W celu zabezpieczenia i organizacji pomocy ofiarom nadużyć seksualnych, pokrzywdzonych w dzieciństwie w konsekwencji niewłaściwych zachowań osób duchownych w Archidiecezji Częstochowskiej powołano osoby pełniące powyżej wymienione funkcje, które zostały wyznaczone zgodne z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski.

Od czerwca 2015 r. powołano urzędy mające za cel podejmowanie tych spraw w zakresie administracyjnym i duszpasterskim. Należą do nich: Delegat biskupa diecezjalnego oraz Duszpasterz do pomocy duchowej ofiarom, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnym. We wrześniu 2017 r. powołano również Kuratora dla duchownych mającego za zadanie troskę o profilaktykę i dobro wspólnoty kapłańskiej w Archidiecezji.

Duszpasterz powołani do realizacji tych urzędów służą w wyznaczonym im zakresie pomocą duszpasterską w przypadkach, gdy taka pomoc będzie potrzebna osobom pokrzywdzonym, ich najbliższym oraz wspólnocie kościelnej lub wychowawczej, w której doszło do nadużycia.

Duchowni odbyli specjalistyczne szkolenia organizowane przez koordynatora Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.

Od września 2019 r. zostały wprowadzone ZASADY PREWENCJI I POSTĘPOWANIA W PRACY WYCHOWAWCZEJ I DUSZPASTERSKIEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄW ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ.

Serwis internetowy Centrum Ochrony Dzieckahttp://cod.ignatianum.edu.pl/

 

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, Który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

8 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.