szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Ankieta synodalna

 

Drodzy współbracia w kapłaństwie,

Drodzy animatorzy synodalni,

Trwają prace synodalne w naszej archidiecezji. Po liturgicznej inauguracji synodu w archikatedrze częstochowskiej i w naszych parafiach, po duszpasterskich spotkaniach z kapłanami i animatorami synodalnymi z naszych wspólnot, trwa teraz czas spotkań rad parafialnych, grup, ruchów i stowarzyszeń. Odbywają się też synodalne spotkania kapłanów w dekanatach. Ważnym elementem procesu synodalnego jest zbieranie opinii i głosów na temat Kościoła poprzez ankietę synodalną. Docieramy z ankietą dopiero teraz, gdyż bardziej zależy nam na bezpośrednich spotkaniach i rozmowach, niż tylko na ankietowym zbieraniu opinii. Nadszedł jednak czas, aby wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli poprosić o zabranie głosu poprzez odpowiedzi na pytania w przygotowanej przez diecezjalny zespół ds. koordynacji synodu ankiecie. Zawiera ona trzydzieści pytań otwartych, poruszających konkretne rzeczywistości życia Kościoła w aspekcie komunii, uczestnictwa i misji. Ankietę tę można wypełnić w formie papierowej lub elektronicznej. Dzięki pomocy redakcji Katolickiego Tygodnika „Niedziela” kilkadziesiąt wydrukowanych egzemplarzy ankiety trafi do każdej naszej parafii. Zostaną one przywiezione do parafii wraz z dostawą „Niedzieli”. Prosimy duszpasterzy nie tylko o łaskawe przyjęcie tej ankiety, ale o skuteczne i bezpośrednie przekazanie jej wiernym, poinformowanie w ogłoszeniach o takiej możliwości i zachęcenie wiernych do jej wypełnienia. Formularz ankiety można też kserować, gdyby się okazało, że dostarczonych egzemplarzy jest za mało w danej parafii. Wypełnione ankiety wierni mogą wysłać pocztą do Kurii Metropolitalnej lub złożyć w parafii. Będziemy wdzięczni za możliwie szybkie przekazanie wypełnionych ankiet z parafii do Kurii Metropolitalnej. Wersja elektroniczna formularza ankiety dostępna jest na stronie: www.synod.archiczest.pl Tam, gdzie parafie opracowały swój własny formularz ankiety prosimy o ich przesłanie do Kurii lub zrobienie na ich podstawie ogólnej syntezy synodalnej.

W imieniu Zespołu ds. koordynacji synodu w archidiecezji częstochowskie bardzo dziękuję redakcji „Niedzieli” za pomoc w wydrukowaniu i dystrybucji ankiety synodalnej, a kapłanom i świeckim animatorom synodalnym za jej upowszechnienie wśród wiernych i innych osób zainteresowanych odpowiedzią na pytania synodalne.

 

Z wdzięcznością i modlitwą


Bp Andrzej PRZYBYLSKI
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

 

 

Częstochowa, 26 stycznia 2022r.

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Pytał się przed laty kard. Joseph Ratzinger: "Dlaczego wiara chrześcijańska ma szanse przetrwania na zawsze?" I dał taką odpowiedź: "Bo Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, w darach i mocy Ducha Świętego, przezwycięża wszelki fatalizm zła i śmierci".
Maryjo, Matko życia, módl się za nami.
Święty Pawle Pierwszy Pustelniku, módl się za nami".

15 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.