szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Ankieta synodalna

 

Drodzy współbracia w kapłaństwie,

Drodzy animatorzy synodalni,

Trwają prace synodalne w naszej archidiecezji. Po liturgicznej inauguracji synodu w archikatedrze częstochowskiej i w naszych parafiach, po duszpasterskich spotkaniach z kapłanami i animatorami synodalnymi z naszych wspólnot, trwa teraz czas spotkań rad parafialnych, grup, ruchów i stowarzyszeń. Odbywają się też synodalne spotkania kapłanów w dekanatach. Ważnym elementem procesu synodalnego jest zbieranie opinii i głosów na temat Kościoła poprzez ankietę synodalną. Docieramy z ankietą dopiero teraz, gdyż bardziej zależy nam na bezpośrednich spotkaniach i rozmowach, niż tylko na ankietowym zbieraniu opinii. Nadszedł jednak czas, aby wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli poprosić o zabranie głosu poprzez odpowiedzi na pytania w przygotowanej przez diecezjalny zespół ds. koordynacji synodu ankiecie. Zawiera ona trzydzieści pytań otwartych, poruszających konkretne rzeczywistości życia Kościoła w aspekcie komunii, uczestnictwa i misji. Ankietę tę można wypełnić w formie papierowej lub elektronicznej. Dzięki pomocy redakcji Katolickiego Tygodnika „Niedziela” kilkadziesiąt wydrukowanych egzemplarzy ankiety trafi do każdej naszej parafii. Zostaną one przywiezione do parafii wraz z dostawą „Niedzieli”. Prosimy duszpasterzy nie tylko o łaskawe przyjęcie tej ankiety, ale o skuteczne i bezpośrednie przekazanie jej wiernym, poinformowanie w ogłoszeniach o takiej możliwości i zachęcenie wiernych do jej wypełnienia. Formularz ankiety można też kserować, gdyby się okazało, że dostarczonych egzemplarzy jest za mało w danej parafii. Wypełnione ankiety wierni mogą wysłać pocztą do Kurii Metropolitalnej lub złożyć w parafii. Będziemy wdzięczni za możliwie szybkie przekazanie wypełnionych ankiet z parafii do Kurii Metropolitalnej. Wersja elektroniczna formularza ankiety dostępna jest na stronie: www.synod.archiczest.pl Tam, gdzie parafie opracowały swój własny formularz ankiety prosimy o ich przesłanie do Kurii lub zrobienie na ich podstawie ogólnej syntezy synodalnej.

W imieniu Zespołu ds. koordynacji synodu w archidiecezji częstochowskie bardzo dziękuję redakcji „Niedzieli” za pomoc w wydrukowaniu i dystrybucji ankiety synodalnej, a kapłanom i świeckim animatorom synodalnym za jej upowszechnienie wśród wiernych i innych osób zainteresowanych odpowiedzią na pytania synodalne.

 

Z wdzięcznością i modlitwą


Bp Andrzej PRZYBYLSKI
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

 

 

Częstochowa, 26 stycznia 2022r.

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, Który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

8 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.