szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Zakon Ducha Świętego – 800 lat na ziemiach polskich

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia obchodzi w 2020 roku jubileusz 800-lecia działalności w Polsce. To dobra okoliczność, by przypominać misję zgromadzenia, jego historię i pokazać działalność we współczesnym Kościele. Gośćmi Radia Fiat były s. Edyta Wesołowska i s. Tarsycja Sadowa, które opowiedziały o historii Zakonu Ducha Świętego, przeszłości i teraźniejszości swego Zgromadzenia oraz przeżywanym Jubileuszu.

Rozmowa na stronie Radia "FIAT"

kanoniczki

* * *

W dniu 22 lutego 2020 r. (sobota), w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, będą mieć miejsce uroczystości upamiętniające Jubileusz oraz dziękczynienie za dobro, którego doświadczyliśmy ze strony Zgromadzenia, a które stało się udziałem Kościoła Częstochowskiego. Honorowymi gośćmi tego wydarzenia będą Przełożona Generalna Zgromadzenia wraz z Zarządem oraz wspólnota Sióstr. Uroczystości rozpocznie Msza święta w kościele seminaryjnym o godzinie 10:00. Po Eucharystii, w Auli Jana Pawła II, odbędzie się sesja naukowa, podczas której ks. dr Paweł KOSTRZEWSKI przedstawi związki Zgromadzenia z naszą Archidiecezją poprzez wspomniane przyjęcie Seminarium w murach krakowskiego klasztoru oraz pracę Sióstr w Domu Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie. Przedstawicielka Zgromadzenia przedstawi natomiast historię Zakonu Ducha Świętego i jego działalności w Polsce oraz postać Czcigodnej Służebnicy Bożej S. Emanueli KALB. Sesji towarzyszyć będzie Wystawa Jubileuszowa, która będzie wyeksponowana w hallu głównym Seminarium.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Dzisiaj w całym Kościele Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian przypomniał nam przymioty miłości: „miłość nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie dopuszcza się bezwstydu, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy...” Streszczeniem tych przymiotów jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus, który swoją miłością miłosierną zwycięża.

3 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.