szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Ukazała się monografia "Etyczno-moralne podstawy życia społecznego w świetle nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Wybrane aspekty"

 

W 40 rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny oraz na progu stulecia Jego urodzin, w Archidiecezjalnym Wydawnictwie Regina Poloniae w Częstochowie ukazała się publikacja księdza Mariusza Sztaby, pedagoga i teologa, zatytułowana: „Etyczno-moralne podstawy życia społecznego w świetle nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Wybrane aspekty. Monografia jest rezultatem wieloletnich badań autora nad społeczną spuścizną Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Prezentuje ona  etyczno-moralne podstawy życia społecznego, które decydują o jego jakości i personalistycznym charakterze. Dzięki lekturze publikacji, potencjalny Czytelnik ma możliwość dowiedzieć się, czym zajmował się Karol Wojtyła podczas pracy naukowej na KUL-u w  Lublinie, poznając jego autorską koncepcję  etyki normatywnej mocy prawdy oraz adekwatnej antropologii. Proponowana monografia bazując na namyśle analizowanego Autora, zapoznaje Czytelnika z Katolicką Nauką Społeczną, która w świetle Słowa Bożego i w interdyscyplinarnym dialogu ze współczesnymi dyscyplinami naukowymi opisuje życie człowieka w różnych obszarach życia społecznego, takich jak: polityka, ekonomia oraz kultura, wskazując na ich etyczno-moralny fundament. Publikacja dokonuje także analizy i oceny współczesnych ogólnoświatowych trendów, do których zalicza się: proces integracji europejskiej, globalizację oraz rozwój społeczności medialnej. Ponieważ monografia została napisana przez pedagoga, dlatego znajdują się w niej istotne dla życia społecznego pedagogiczne wskazania, na czele z postulowanym wychowaniem moralnym i drogami prowadzącymi do „uetycznienia” tego życia. Główna teza proponowanej publikacji brzmi: Osoba ludzka jest podmiotem i głównym kryterium całego życia społecznego, którego autentyczna wartość zależy od integralnego rozwoju każdego i całego człowieka. Monografia poprzez autentyczność źródeł i siłę argumentacji, bazując na wieloletnich przemyśleniach, mądrości i  doświadczeniu  kogoś tak wyjątkowego jak św. Jan Paweł II wnosi szereg wartości oraz inspirujących refleksji, które należy polecić uwadze wszystkich zainteresowanych kształtem i jakością  życia społecznego oraz edukacją społeczną.

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Nasza codzienna rzeczywistość dowodzi, że z Kościołem i w Kościele nie jest łatwo żyć. On bowiem nie jest rodzajem supermarketu, który obniża ceny, bojąc się, że odejdą od niego klienci. Jedyną ofertą Kościoła jest Jezus Chrystus, Jedyny Odkupiciel człowieka i świata.

9 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.