szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
„Niedziela Częstochowska” z lat 1993-2006 dostępna on-line

 

n

Wydania Niedzieli są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: niedzielaonline.pl

W pierwszym etapie projektu zdigitalizowano 12 lat, od 1981 do 1992 r., wydanie ogólnopolskie tygodnika. Obecny etap projektu obejmuje digitalizację prawie 25 000 stron z lat 1993-2006 i jego realizacja zakończy się w 2023 r.

W ramach tego samego projektu zdigitalizowano edycję częstochowską tygodnika z lat 1993-2006. Zasoby tygodnika zostały udostępnione w konsekwencji jego digitalizacji dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt został dofinansowany w ramach programu rządowego:„Kultura cyfrowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Osoby będące beneficjentami tego projektu, a więc przedstawiciele nauki, historycy, dziennikarze, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z zdigitalizowanych zasobów za darmo.

 „Tygodnik Katolicki „Niedziela” w swojej misji zawsze pełnił rolę pisma, poświęconego tematyce społeczno-religijnej. Z tego powodu zgromadzone materiały stanowią szeroki kontekst historyczno – polityczny” – podkreślają realizatorzy projektu.

Materiały publikowane w tygodniku stanowią ciekawe źródło do badań prowadzonych przez m.in.: historyków, socjologów, teologów i osób zajmujących się komunikacją społeczną. „Liczne środowisko dziennikarzy, publicystów, naukowców, osób ważnych w życiu publicznym związanych z tygodnikiem przyczyniło się do tego, iż materiały zgromadzone mają wysoką wartość historyczną, społeczną, naukową. Stanowią one odzwierciedlenie blisko 100 - letniej historii Polski i Kościoła. Do tej pory zasoby z racji ich ilości i trudnej dostępności nie mogły być optymalnie wykorzystane” – zaznaczają realizatorzy projektu.

Pierwsza odsłona „Niedzieli Częstochowskiej” ukazała się w październiku 1991 r. i była czymś w rodzaju miesięcznika dla Kościoła częstochowskiego. Pierwszy numer stanowiący obecną edycję częstochowską został wydrukowany z datą 30 maja 1993 r. „Otwieramy serca i uszy na głos Niedzieli Częstochowskiej” – napisał w liście do diecezjan abp Stanisław Nowak.

„Niedziela Częstochowska” ma swoje korzenie historyczne w 1930 r. Już przed II wojną światową, gdy pasterzem diecezji częstochowskiej był bp Teodor Kubina, wydawano w 1930 r. podobny dodatek pt. Częstochowskie Wiadomości Parafialne. Jego redakcja już wtedy pisała: „(...) wydajemy ten pierwszy numer Częstochowskich Wiadomości Parafialnych w tym głębokim przekonaniu, że ułatwią one uzupełnienie pracy duszpasterskiej duchowieństwa pracą czynnych katolików, że przyczynią się do pogłębienia świadomości religijnej, że przypomną katolikom obowiązek prowadzenia życia czynnego, dotrą tam, gdzie nie dochodzi żywe słowo, przyczyniając się tym sposobem do rozwoju miłości, sprawiedliwości i prawdy, ugruntowania cnoty i świętości, do odbudowy potężnego Królestwa Chrystusowego na ziemi”. Ukazało się wtedy zaledwie kilkanaście numerów tych Wiadomości.

Kolejne lata "Niedzieli Częstochowskiej", zwłaszcza od 2001 r., to zmiany i rozwój edycji. Niedziela Częstochowska ma stronę internetową: czestochowa.niedziela.pl. Jest także obecna na Facebooku (Niedziela Częstochowska) i Twitterze (@NiedzielaCZ).

 

źródło: niedziela.pl

foto: niedziela.pl

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Dzisiaj w całym Kościele Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian przypomniał nam przymioty miłości: „miłość nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie dopuszcza się bezwstydu, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy...” Streszczeniem tych przymiotów jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus, który swoją miłością miłosierną zwycięża.

3 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.