szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Abp Depo uroczyście poświęcił kościół pw. Maksymiliana Kolbe w Gorzkowie Nowym

 

 

Zobacz PORTAL NIEDZIELI

„Krzyż powinien być miarą naszych dni, które przeżywamy i mocą dla wszystkich, którzy wpatrują się w Jezusa i odkrywają swoje powołanie i swoją drogę” – mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 2 marca dokonał uroczystego poświęcenia kościoła pw. Maksymiliana Kolbe w Gorzkowie Nowym, na terenie parafii pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie.

 

Na uroczystości przybyli licznie kapłani m. in. z dekanatu żareckiego na czele z dziekanem ks. kan. Maciejem Klekowskim, o. Jacek Toborowicz, przeor sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie wraz z nowicjatem paulińskim, ks. Felix van Meerbergen, proboszcz parafii pw. św. Sulpicjusza w Diest.

 

W uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni wierni, przybyli również przedstawiciele tygodnika katolickiego „Niedziela” z redaktor naczelną Lidią Dudkiewicz oraz państwo Bernrad Sartieaux i Terese van Boxmeer, Czesława Inka I.J. Pakuła-Meekers z Belgii.

Metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św. ubrany w ornat, w którym papież Leon XIII kanonizował bł. Jana Berchmansa 15 stycznia 1888 r.. Ornat ten jest przechowywany w muzeum w kościele pw. św. Sulpicjusza w Diest. Arcybiskupowi towarzyszyli diakoni w dalmatykach również z czasu kanonizacji Jana Berchmansa.

 

W homilii abp Depo przypomniał, że „życie nasze nie dzieje się poza Bogiem, ale wprost jesteśmy Jego Domem. On sam w nas przybywa i przez swego Ducha mówi do głębi naszych serc”.

 

- Bóg w Trójcy Świętej Jedyny ma tutaj wśród was swój dom, kościół, dom Boży jednoczący ludzi. Radujemy się tym domem, aby stawać się domownikami Boga – mówił abp Depo.

 

- Przekraczając progi tej świątyni trzeba nam wchodzić ze świadomością daru Ducha Świętego, który wspomaga nas w naszej słabości. To On nam pomaga wyznać, że tylko Jezus jest Panem, że tylko On jest Panem historii i czasu. Bo nie ma takiego czasu, odkąd krzyż stanął na Golgocie, który to czas wymknąłby się Bogu z rąk. To On zamyślił, żeby w tym miejscu i tym czasie stanął ten Boży Dom – kontynuował arcybiskup.

 

 

- To On również dostrzega waszą ofiarność i waszą pracę. Świątynię tę trzeba dalej budować przez żywotność serc i sumień. Poprzez nowość wsłuchiwania się i przylgnięcia do słowa Boga – zaapelował do wiernych metropolita częstochowski. 

 

Abp Depo wskazując na znaczenie sakramentu pokuty i Eucharystii przywołał dwa przykłady - Jeden z kapłanów, kiedy zastanawiał się na formą nawracania  usłyszał od swojego starszego proboszcza słowa: Czy widzisz zegar stojący przy ołtarzu? Tak. Czy ten zegar chodząc odmierza nasz czas? Tak.  To Ty musisz tak chodzić pomiędzy konfesjonałem a ołtarzem. Bo jeśli przestaniesz tak chodzić, to się wtedy zatracisz. Przykładaj swoje serce do krzyża, a wtedy odnajdziesz Boga i siebie – mówił abp Depo i dodał: „To jest nasze nieustanne zadanie. W tajemnicy krzyża mówić o swoim życiu i o swojej słabości”.

 

Natomiast mówiąc o znaczeniu Eucharystii metropolita częstochowski zacytował wspomnienie żołnierzy września 1939 r. - Jako jeńcy przebywali w obozie w głębi Niemiec. Któregoś dnia prowadzono ich ulicami miasteczka na miejsce pracy. I wówczas z pobliskiego kościoła wyszedł ksiądz z Najświętszym Sakramentem do chorego. Żołnierze polscy uklęknęli. Żołnierze niemieccy zaczęli ich przywoływać do porządku, uderzali kolbami i krzyczeli. Kiedy zakończyła się wojna nasi żołnierze przyszli do tego kościoła. I wyszedł im naprzeciw kapłan i zaprosił ich po modlitwie do domu parafialnego. Tam pokazał w kronice datę i zapis: „Naród, który tak kocha Eucharystię nie może zginąć” – mówił abp Depo.

 

- Ten zapis w kronice parafialnej w Niemczech był świadectwem wiary naszych żołnierzy. Znaleźli drogę pomiędzy obozem cierpienia i śmierci a kościołem i ołtarzem. To jest skarb. Bóg z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dzisiaj tej tajemnicy doświadczamy – podkreślił arcybiskup.

 

Na zakończenie uroczystości swoje podziękowania wypowiedział proboszcz parafii pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie – Trzebniowie, wskazując na świątynię jako na  „trud pracy ludzkich rąk i dzieło Boże”

W roku 10. rocznicy powołania parafii abp Depo wręczył również Medal Świętej Rodziny „Zasłużony dla Archidiecezji Częstochowskiej” ks. Felixowi van Meerbergen, proboszczowi parafii pw. św. Sulpicjusza w Diest i wszystkim zasłużonym w trudzie wznoszenia świątyni.

 

Ks. Felix van Meerbergen oficjalne zaproponował, aby parafia pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie – Trzebniowie i parafia pw. św. Sulpicjusza w Diest, w Belgii podjęły współpracę w dziele ewangelizacji - Kościół w Belgii przeżywa trudności, jesteśmy biedni w powołania kapłańskie. Proszę was o modlitwę za nas, aby nauczanie Ewangelii w obecnej Europie było prowadzone dalej. Musimy budować  budować w świecie pokój, łączyć narody w jedności i solidarności. Niech żyje Polska. Niech żyje Belgia i ukochana Matka Boża Częstochowska – mówił Ks. Felix van Meerbergen, proboszcz parafii pw. św. Sulpicjusza w Diest.

 

 

 

Gorzków już w XIV wieku wchodził w skład parafii lelowskiej. Za czasów Władysława Łokietka Lelów zyskał status osobnej kasztelanii, a w jego okolicach rycerstwo węgierskie za zasługi na rzecz księcia zyskało liczne nadania, m.in. Dąbrowno i Gorzków. Wioska Gorzków do połowy XIX wieku należała do parafii Lelów, następnie przez kilkadziesiąt lat do parafii w Niegowie. W 1900 r. przyłączona została do parafii Złoty Potok. W 1981 r. rozpoczęto budowę kaplicy pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego, która została poświęcona 16 listopada 1985 roku. 1 listopada 2009 r. abp Stanisław Nowak, ówczesny metropolita częstochowski z miejscowości takich jak: Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów, Góry Gorzkowskie należące do parafii Złoty Potok w połączeniu z miejscowością Trzebniów, należącą do parafii Niegowa utworzył nową parafię pw. św. Jana Bechmansa w Gorzkowie-Trzebniowie.

 

Natomiast Trzebniów wymieniony jest po raz pierwszy jako własność rycerza i dziedzica herbu Jelita - Wojciecha z Potoku w latach 1386-1402. W latach 20. XX wieku wybudowano w Trzebniowie kaplicę św. Floriana, a w roku 1983, dzięki zaangażowaniu i pracy mieszkańców, nową kaplicę pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Tekst: ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Współpraca i fot: Beata Pieczykura/Niedziela

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W wierszu Karola Wojtyły Maryja zdumiewa się, że nie tylko w Jezusie jest światło, ale On jest Światłem. Jego Miłość się nie starzeje - i ta z Betlejem, i ta z Golgoty, i ze Zmartwychwstania. A rozjaśnia się mam każdego dnia w Eucharystii i tak będzie aż do skończenia świata.

1 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.