szukaj:
zaloguj:
Zakony
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego męskie

20 zakonów, zgromadzeń i instytutów

Instytut Zakonny w ramach Dzieła w Służbie Bożego Miłosierdzia
(APOSTOŁOWIE JEZUSA UKRZYŻOWANEGO)
www.agcrocifisso.net

42-217 Częstochowa, ul. Focha 58
tel.: +48 34 365 ­18 96
apostolowie @ czestochowa.opoka.org.pl
www.sanktuarium.opw.pl

Zakon Braci Mniejszych - Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP
Ordo Fratrum Minorum (OFM Bern.)
(BERNARDYNI)
www.bernardyni.ofm.pl

42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 51/59 
tel.: +48 361 67 98
czestochowa @ bernardyni.ofm.pl
www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/czestochowa

Zgromadzenie Braci Monfort Świętego Gabriela (BŚG)
Fratelli di San Gabriele (FSG)
(BRACIA ALBERTYNI)
www.albertyni.opoka.org.pl
l
42-200 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 84/86
tel.: +48 374 06 67 (Zakład)

Zgromadzenie Braci Monfort Świętego Gabriela (BŚG)
Fratelli di San Gabriele (FSG)
(BRACIA GABRIELIŚCI)
http://www.montfort.org/Italian/sgit.htm

42-226 Częstochowa, ul. Noskowskiego 13
tel.: +48 34 367 16 24, 367 16 25
fax: +48 34 367 12 34
braciagabrielisci @ poczta.onet.pl

Congregatio Fratrum Scholarum Christianarum – FSC
(BRACIA SZKOLNI)
www.braciaszkolni.com

 • 42-217 Częstochowa, ul. Pułaskiego 71, skr. pt. 874
  tel.: +48 34 361 35 05
 • 42-217 Częstochowa, ul. Pułaskiego 71, skr. pt. 874
  tel.: +48 34 364 06 14 (seniorat)
 • 42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38
  tel.: +48 34 365 50 18
 • 42-125 Kamyk, Kopiec, ul. Salezjańska 4
  tel.: +48 34 319 70 61, fax +48 34 318 40 70
  wizytator­_fsc @ wp.pl

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Societas Christi pro Emigrantibus – TCh
(CHRYSTUSOWCY)
www.tchr.org

42-221 Częstochowa, ul. Radomska 25
tel. +48 34 362 72 60
czestochowa @ chrystusowcy.pl
www.czestochowa.chrystusowcy.pl

Zakon Kaznodziejski (ZK)
Ordo Praedicatorum (OP)
(DOMINIKANIE)
www.dominikanie.pl

 • 97-540 Gidle, Plac Dominikański 6
  tel.: +48 34 327 21 23
  fax +48 34 327 21 16
  gidle @ dominikanie.pl
  www.gidle.dominikanie.pl
 • 42-248 Przyrów , Święta Anna
  tel.: +48 34 354 82 22

Zakon Braci Mniejszych
Ordo Fratrum Minorum (OFM)
(FRANCISZKANIE)
www.franciszkanie.pl

 • 42-280 Częstochowa, ul. Wielkoborska 123
  tel.: +48 34 362 89 ­57
  arekofm @ o2.pl
 • 42-161 Starokrzepice , Podłęże Królewskie 19
  tel.: +48 34 317 59 87
  podlezeofm @ o2.pl
 • 98-300 Wieluń, ul. Reformacka 1
  tel. +48 43 843 36 77

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych
Ordo Fratrum Minorum Conventualium - OFM Conv.
(FRANCISZKANIE KONWENTUALNI)

97-500 Radomsko ul. Narutowicza 3
tel.: +48 44 683 21 22, 683 79 15
www.radomsko.franciszkanie.pl
radomsko @ franciszkanie.pl

Towarzystwo Jezusowe(TJ)
Societas Jesu (SJ)
(JEZUICI)
www.jezuici.pl

42-226 Częstochowa, ul. Św. Kingi 74/84
tel.: +48 34 324 40 19
rekolekcje @ adres.pl
www.czestochowa-jezuici.pl

Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna
Kongregacji Najświętszego Zbawiciela na Lateranie
(KANONICY REGULARNI)
www.kanonicy.pl

 • 42-244 Mstów, ul. Targowa 2
  tel.: +48 34 366 88 99
  pawel-gren @ wp.pl
  www.kanonicy.pl
 • Konin, ul. Kościelna 4, 42-240 Rudniki
  tel.: +48 34 366 88 99
  pawel-gren @ wp.pl
  www.kanonicy.pl

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (OFM Cap.)
(KAPUCYNI)
www.kapucyni.pl

42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 15/17
tel.: +48 34 362 05 55
czestochowa @ kapucyni.pl

Oratorium Św. Filipa Neri w Kalei (COr) WSPÓLNOTA W FORMACJI
(Księża Filipini)
www.duchowarodzina.pl
42-130 Kalej, ul. Ogrodowa 102a
tel.: 34 344 05 41
filipini.kalej@gmail.com

 

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego
Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi (CPPS)
(MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA)
www.cpps.pl

 • Dom Misyjny św. Kaspra
  42-217 Częstochowa, ul. Mąkoszy 1
  tel.: +48 34 366 48 36
  czestochowa @ odkupieni.pl
  www.kasper @ cpps.pl
 • Dom Misyjny św. Wawrzyńca
  42-221 Częstochowa
  ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
  tel.: +48 34 362 08 00
  fax: +48 34 362 05 07
  sw.wawrzyniec @ cpps.pl

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAK)
Societas Apostolatus Catholici (SAC)
(PALLOTYNI)
www.pallotyni.pl

42-226 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 49
tel.: +48 34 365 66 68
fax: +48 34 365 64 01
dolinamilosierdzia @ gmail.com
Parafia Miłosierdzia Bożego
tel.: +48 34 365 54 11

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE)
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae (OSPPE)
(PAULINI)
www.paulini.pl, www.jasnagora.pl

 • CZĘSTOCHOWA - JASNA GÓRA
  SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
  • 42-225 Częstochowa, ul. O. Augustyna Kordeckiego 2
   tel.: +48 /34/ 377 77 77
   fax: +48 34 365 67 28
  • Administracja Jasnej Góry:
   tel.: +48 34 377 75 61, +48 34 377 73 69
   fax +48 34 368 05 75;
  • Biuro prasowe
   tel.: +48 34 377 72 29;
  • Centrum Informacji
   tel.: +48 34 365 38 38, fax +48 34 365 43 43;
  • Dom Pielgrzyma
   tel.: +48 34 324 70 11, fax +48 34 365 18 70;
  • Bar w “Domu Pielgrzyma”
   tel.: +48 34 377 72 88;
  • Radio “Jasna Góra”
   tel.: +48 34 377 75 26, +48 34 365 18 13, fax +48 34 365 60 16;
  • Kustosz Jasnej Góry
   tel.: +48 34 365 17 42, fax +48 34 365 17 42
 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 51
  tel.: +48 34 368 35 60, +48 34 368 36 04
  fax: +48 34 367 13 01
 • 42–310 Żarki, ul. Leśniowska 99
  tel.: +48 34 314 80 22
  tel./fax: sekretariat: 34/ 316 10 72, 501 360 153
  lesniow @ wp.pl
  www.lesniow.pl
 • 42-311 Żarki Letnisko, ul. Długa 3
  tel.: +48 34 314 40 01, 501 360 167
 • 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 8
  tel.: +48 44 787 10 66
  wielgomlyny @ paulini.pl
  www.wielgomlyny.paulini.pl

Towarzystwo Świętego Pawła (TP)
Societas Sancti Pauli (SSP)
(PAULIŚCI)
www.paulus.org.pl

 • Dom Królowej Polski - Dom prowincjalny
  42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15
  tel.: +48 34 362 04 52
  kuria @ paulus.pl
 • Dom Jezusa Mistrza - Dom rekolekcyjny
  42-360 Poraj, ul. Sportowa 1, Masłońskie
  tel./fax: +48 34 314 53 73
  www.maslonskie.pl

Towarzystwo Św. Franciszka Salezego (TS)
Societas S. Francisci Salesii (SDB)
(SALEZJANIE)
http://salezjanie.pl/

 • 41-125 Kamyk, Biała, ul. Kościelna 2
  tel.: +48 34 362 74 24
 • 42-223 Lubojna , Czarny Las 69
  tel.: +48 34 328 01 09
 • 42-200 Częstochowa, ul. Kościelna 53/63
  tel.: +48 34 365 80 09
  parafia @ nspj.czest.pl
  www.nspj.czest.pl
 • 42-125 Kamyk, ul. Reymonta 1
  tel.: +48 34 319 70 15
 • 42-125 Kamyk, Kopiec 22/23, ul. Salezjańska 9
  tel.: +48 34 362 74 64
  kopiec @ salezjanie.pl

Instytut Szensztacki – ISCH
Instytut Ojców Szensztackich
Institutum Schoenstattense Patrum – ISCHP
www.schoenstatt.de

97-352 Łęki Szlacheckie, Bęczkowice
tel. +48 44 787 53 36
o_przemyslaw @ go2.pl, p_henryk @ go2.pl


ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszej Ewangelii powraca do nas tajemnica Kościoła, kiedy Chrystus wskazuje Piotrowi na jego zadanie: "Pomimo twojej grzeszności będziesz ludzi łowił". Czymże jest więc Kościół, jeśli nie wspólnotą uczniów, którzy z wiarą wpatrują się w Jezusa jako Jedynego Zbawiciela. Jednocześnie jest Siecią zbawczą dla wszystkich, którzy nie chcą się zatracić, ale osiągnąć Zbawienie.

10 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.