szukaj:
zaloguj:
Zakony
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego męskie

20 zakonów, zgromadzeń i instytutów

Instytut Zakonny w ramach Dzieła w Służbie Bożego Miłosierdzia
(APOSTOŁOWIE JEZUSA UKRZYŻOWANEGO)
www.agcrocifisso.net

42-217 Częstochowa, ul. Focha 58
tel.: +48 34 365 ­18 96
apostolowie @ czestochowa.opoka.org.pl
www.sanktuarium.opw.pl

Zakon Braci Mniejszych - Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP
Ordo Fratrum Minorum (OFM Bern.)
(BERNARDYNI)
www.bernardyni.ofm.pl

42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 51/59 
tel.: +48 361 67 98
czestochowa @ bernardyni.ofm.pl
www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/czestochowa

Zgromadzenie Braci Monfort Świętego Gabriela (BŚG)
Fratelli di San Gabriele (FSG)
(BRACIA ALBERTYNI)
www.albertyni.opoka.org.pl
l
42-200 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 84/86
tel.: +48 374 06 67 (Zakład)

Zgromadzenie Braci Monfort Świętego Gabriela (BŚG)
Fratelli di San Gabriele (FSG)
(BRACIA GABRIELIŚCI)
http://www.montfort.org/Italian/sgit.htm

42-226 Częstochowa, ul. Noskowskiego 13
tel.: +48 34 367 16 24, 367 16 25
fax: +48 34 367 12 34
braciagabrielisci @ poczta.onet.pl

Congregatio Fratrum Scholarum Christianarum – FSC
(BRACIA SZKOLNI)
www.braciaszkolni.com

 • 42-217 Częstochowa, ul. Pułaskiego 71, skr. pt. 874
  tel.: +48 34 361 35 05
 • 42-217 Częstochowa, ul. Pułaskiego 71, skr. pt. 874
  tel.: +48 34 364 06 14 (seniorat)
 • 42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38
  tel.: +48 34 365 50 18
 • 42-125 Kamyk, Kopiec, ul. Salezjańska 4
  tel.: +48 34 319 70 61, fax +48 34 318 40 70
  wizytator­_fsc @ wp.pl

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Societas Christi pro Emigrantibus – TCh
(CHRYSTUSOWCY)
www.tchr.org

42-221 Częstochowa, ul. Radomska 25
tel. +48 34 362 72 60
czestochowa @ chrystusowcy.pl
www.czestochowa.chrystusowcy.pl

Zakon Kaznodziejski (ZK)
Ordo Praedicatorum (OP)
(DOMINIKANIE)
www.dominikanie.pl

 • 97-540 Gidle, Plac Dominikański 6
  tel.: +48 34 327 21 23
  fax +48 34 327 21 16
  gidle @ dominikanie.pl
  www.gidle.dominikanie.pl
 • 42-248 Przyrów , Święta Anna
  tel.: +48 34 354 82 22

Zakon Braci Mniejszych
Ordo Fratrum Minorum (OFM)
(FRANCISZKANIE)
www.franciszkanie.pl

 • 42-280 Częstochowa, ul. Wielkoborska 123
  tel.: +48 34 362 89 ­57
  arekofm @ o2.pl
 • 42-161 Starokrzepice , Podłęże Królewskie 19
  tel.: +48 34 317 59 87
  podlezeofm @ o2.pl
 • 98-300 Wieluń, ul. Reformacka 1
  tel. +48 43 843 36 77

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych
Ordo Fratrum Minorum Conventualium - OFM Conv.
(FRANCISZKANIE KONWENTUALNI)

97-500 Radomsko ul. Narutowicza 3
tel.: +48 44 683 21 22, 683 79 15
www.radomsko.franciszkanie.pl
radomsko @ franciszkanie.pl

Towarzystwo Jezusowe(TJ)
Societas Jesu (SJ)
(JEZUICI)
www.jezuici.pl

42-226 Częstochowa, ul. Św. Kingi 74/84
tel.: +48 34 324 40 19
rekolekcje @ adres.pl
www.czestochowa-jezuici.pl

Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna
Kongregacji Najświętszego Zbawiciela na Lateranie
(KANONICY REGULARNI)
www.kanonicy.pl

 • 42-244 Mstów, ul. Targowa 2
  tel.: +48 34 366 88 99
  pawel-gren @ wp.pl
  www.kanonicy.pl
 • Konin, ul. Kościelna 4, 42-240 Rudniki
  tel.: +48 34 366 88 99
  pawel-gren @ wp.pl
  www.kanonicy.pl

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (OFM Cap.)
(KAPUCYNI)
www.kapucyni.pl

42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 15/17
tel.: +48 34 362 05 55
czestochowa @ kapucyni.pl

Oratorium Św. Filipa Neri w Kalei (COr) WSPÓLNOTA W FORMACJI
(Księża Filipini)
www.duchowarodzina.pl
42-130 Kalej, ul. Ogrodowa 102a
tel.: 34 344 05 41
filipini.kalej@gmail.com

 

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego
Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi (CPPS)
(MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA)
www.cpps.pl

 • Dom Misyjny św. Kaspra
  42-217 Częstochowa, ul. Mąkoszy 1
  tel.: +48 34 366 48 36
  czestochowa @ odkupieni.pl
  www.kasper @ cpps.pl
 • Dom Misyjny św. Wawrzyńca
  42-221 Częstochowa
  ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
  tel.: +48 34 362 08 00
  fax: +48 34 362 05 07
  sw.wawrzyniec @ cpps.pl

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAK)
Societas Apostolatus Catholici (SAC)
(PALLOTYNI)
www.pallotyni.pl

42-226 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 49
tel.: +48 34 365 66 68
fax: +48 34 365 64 01
dolinamilosierdzia @ gmail.com
Parafia Miłosierdzia Bożego
tel.: +48 34 365 54 11

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE)
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae (OSPPE)
(PAULINI)
www.paulini.pl, www.jasnagora.pl

 • CZĘSTOCHOWA - JASNA GÓRA
  SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
  • 42-225 Częstochowa, ul. O. Augustyna Kordeckiego 2
   tel.: +48 /34/ 377 77 77
   fax: +48 34 365 67 28
  • Administracja Jasnej Góry:
   tel.: +48 34 377 75 61, +48 34 377 73 69
   fax +48 34 368 05 75;
  • Biuro prasowe
   tel.: +48 34 377 72 29;
  • Centrum Informacji
   tel.: +48 34 365 38 38, fax +48 34 365 43 43;
  • Dom Pielgrzyma
   tel.: +48 34 324 70 11, fax +48 34 365 18 70;
  • Bar w “Domu Pielgrzyma”
   tel.: +48 34 377 72 88;
  • Radio “Jasna Góra”
   tel.: +48 34 377 75 26, +48 34 365 18 13, fax +48 34 365 60 16;
  • Kustosz Jasnej Góry
   tel.: +48 34 365 17 42, fax +48 34 365 17 42
 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 51
  tel.: +48 34 368 35 60, +48 34 368 36 04
  fax: +48 34 367 13 01
 • 42–310 Żarki, ul. Leśniowska 99
  tel.: +48 34 314 80 22
  tel./fax: sekretariat: 34/ 316 10 72, 501 360 153
  lesniow @ wp.pl
  www.lesniow.pl
 • 42-311 Żarki Letnisko, ul. Długa 3
  tel.: +48 34 314 40 01, 501 360 167
 • 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 8
  tel.: +48 44 787 10 66
  wielgomlyny @ paulini.pl
  www.wielgomlyny.paulini.pl

Towarzystwo Świętego Pawła (TP)
Societas Sancti Pauli (SSP)
(PAULIŚCI)
www.paulus.org.pl

 • Dom Królowej Polski - Dom prowincjalny
  42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15
  tel.: +48 34 362 04 52
  kuria @ paulus.pl
 • Dom Jezusa Mistrza - Dom rekolekcyjny
  42-360 Poraj, ul. Sportowa 1, Masłońskie
  tel./fax: +48 34 314 53 73
  www.maslonskie.pl

Towarzystwo Św. Franciszka Salezego (TS)
Societas S. Francisci Salesii (SDB)
(SALEZJANIE)
http://salezjanie.pl/

 • 41-125 Kamyk, Biała, ul. Kościelna 2
  tel.: +48 34 362 74 24
 • 42-223 Lubojna , Czarny Las 69
  tel.: +48 34 328 01 09
 • 42-200 Częstochowa, ul. Kościelna 53/63
  tel.: +48 34 365 80 09
  parafia @ nspj.czest.pl
  www.nspj.czest.pl
 • 42-125 Kamyk, ul. Reymonta 1
  tel.: +48 34 319 70 15
 • 42-125 Kamyk, Kopiec 22/23, ul. Salezjańska 9
  tel.: +48 34 362 74 64
  kopiec @ salezjanie.pl

Instytut Szensztacki – ISCH
Instytut Ojców Szensztackich
Institutum Schoenstattense Patrum – ISCHP
www.schoenstatt.de

97-352 Łęki Szlacheckie, Bęczkowice
tel. +48 44 787 53 36
o_przemyslaw @ go2.pl, p_henryk @ go2.pl


ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, Który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

8 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.