szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w Częstochowie

 

Uroczystość Wszystkich Świętych (niedziela) przypomina nam, że wśród nas żyli, żyją i będą żyli święci. Zarówno ci ogłoszeni przez Kościół, jak i ci, którzy zapewne nie będą nigdy ogłoszeni, ale za swoje życie w wierności Bogu zostali nagrodzeni chwałą zbawionych.

Uroczystość ta uświadamia nam, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Świętość jest celem, którego nie można osiągnąć jedynie o własnych siłach, ale jest owocem łaski Boga i naszej wolnej odpowiedzi na nią. Świętość jest dla nas darem i wezwaniem.

2 listopada (poniedziałek) wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół w tym dniu przypomina nam, że mamy obowiązek modlitwy za zmarłych, aby im w ten sposób pomóc w osiągnięciu zbawienia. Chciejmy w ich intencji uczestniczyć w Dzień Zaduszny w Eucharystii. Pamiętajmy również, że troska o los naszych zmarłych oraz ich groby powinna trwać przez cały rok.

Te dwa chrześcijańskie święta przypominają nam o więzi, jaka istnieje między Kościołem na ziemi – jesteśmy nim my – i Kościołem w niebie, między nami i naszymi bliskimi, którzy już przeszli do innego życia.

W tym roku ze względu na pandemię przez cały listopad będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych poprzez  nawiedzenie cmentarza. Taką decyzję podjęła Penitencjaria Apostolska w dekrecie z 22 X br., opublikowanym na polecenie Ojca Świętego Franciszka. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy), stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego (nie w intencji papieża, ale w intencjach, w których modli się każdego dnia papież).

Ponadto na mocy watykańskiego dekretu osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwy za zmarłych.

W uroczystość Wszystkich Świętych w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule główna Msza św. o godz. 12. Na cmentarzu św. Józefa główna Msza św. w kaplicy o godz. 12.00. Na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie Msza św. w kościele św. Rocha i św. Sebastiana o godz. 15.00.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) – 2 listopada, o godz. 12.00 w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych biskupów pomocniczych Archidiecezji Częstochowskiej, natomiast o godz. 18.00 w Archikatedrze pw. Świętej Rodziny w Częstochowie zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za zmarłych biskupów diecezjalnych i wiernych.


Porządek nabożeństw w Częstochowie w Uroczystość Wszystkich Świętych:

 

Cmentarz św. Józefa

ul. Palmowa 22

Msza św.: godz. 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00

 

Cmentarz Kule

ul. Cmentarna 47

Msza św.: godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00

 

Cmentarz św. Rocha

ul. św. Rocha 79

Msza św.; godz. 8.30, 10, 11.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

 

(-) Ks. Krzysztof BEŁKOT
Referat Prawny Dyscypliny Sakramentów
i Sakramentaliów

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W tych dniach, w sposób szczególny obchodzimy święto Ordynariatu Polowego, w stulecie jego zaistnienia. Ale jednocześnie trzeba przypomnieć, że ponad 50 lat po zerwaniu Konkordatu ze Stolicą Apostolską „owocowało” to między innymi włączeniem alumnów w szeregi żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. I to nie w celu obrony i budowy jedności w Narodzie, ale złamania ich kręgosłupów moralnych i decyzji opowiadania się za Bogiem i za służbą Ojczyźnie.

5 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.