szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Światowy Dzień Modlitw o Powołania - 25 kwietnia

Tradycyjnie już w IV Niedzielę Wielkanocną, czyli Dobrego Pasterza, Kościół obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku już po raz 58. Z tej okazji papież Franciszek wystosował orędzie, w którym ukazuje postać Świętego Józefa jako wzór człowieka realizującego swoje powołanie.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA

 

Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego

Archidiecezji Częstochowskiej

 

1. Wymagane dokumenty

Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2021/2022 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie z następującymi dokumentami:

własnoręcznie napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD

własnoręcznie napisany życiorys

świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

świadectwo dojrzałości w oryginale (można dostarczyć w późniejszym terminie); dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (jeśli nie ma oceny na świadectwie)

aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania)

opinię o kandydacie do Seminarium wyrażoną na piśmie przez Ks. Proboszcza własnej parafii

opinię Katechety (dotyczy tegorocznych maturzystów)

zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych

cztery fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym, en face)

 

2. Egzamin wstępny

3 lipca br., sobota, godz. 1000, w gmachu Seminarium (WSD ACz)

4 września br., sobota godz. 1000, w gmachu Seminarium (WSD ACz)

 

3. Kryteria rekrutacji

Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)

Test pisemny z wiedzy religijnej w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej: Pismo św., dogmatyka, teologia moralna i historia Kościoła

– Rozmowa kwalifikacyjna

 

4. Zalecana literatura przygotowawcza

- Youcat. Katechizm dla młodych

Konstytucje Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka (ogólna znajomość)

– P. Jaskóła, O Bogu Jedynym w Trójcy Osób, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 90-119

J. Kudasiewicz, Chrześcijaństwo religią zbawienia, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 190-213

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W wierszu Karola Wojtyły Maryja zdumiewa się, że nie tylko w Jezusie jest światło, ale On jest Światłem. Jego Miłość się nie starzeje - i ta z Betlejem, i ta z Golgoty, i ze Zmartwychwstania. A rozjaśnia się mam każdego dnia w Eucharystii i tak będzie aż do skończenia świata.

1 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.