szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi

"Okazją do przemiany naszego życia, przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela, a także odnowy naszych parafii, aby coraz bardziej stawały się prawdziwymi wspólnotami życia i działania, będzie w naszej Archidiecezji II Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiej Matki. Ponadroczny czas nawiedzenia w Kościele częstochowskim rozpocznie się 6 kwietnia 2024 r., a zakończy się 2 maja 2025 r. Zapowiadam to niezwykłe wydarzenie z wielką radością, nadzieją a także troską o to, byśmy nie zmarnowali czasu naszego nawiedzenia."

W związku ze zbliżającą się Niedzielą Dobrego Pasterza oraz Tygodniem Modlitw o Powołania zapraszamy do skorzystania z materiałów duszpasterskich przygotowanych przez Krajowe Centrum Powołaniowe.

Festiwal Życia to największy i najdłuższy plenerowy festiwal katolicki dla młodzieży w Polsce. Zawsze na początku wakacji przyciąga tysiące młodych ludzi z Polski i zagranicy.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 18 kwietnia 2023 r., w wieku 82 lat, odszedł do Pana śp. Stanisław SMUGA, Tata ks. kan. mgr. Krzysztofa SMUGI, proboszcza Parafii Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w Myszkowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 14 kwietnia 2023 r. odeszła do Pana śp. Anna Ścieszko, Mama s. Miriam Ścieszko CSFN, Sekretarki Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 14 kwietnia 2023 r. odeszła do Pana śp. Helena SZCZERBA, Mama ks. prał. Mariana SZCZERBY, Wikariusza Generalnego i Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 14 kwietnia 2023 r. odeszła do Pana śp. Adela BRYŁKA, Mama ks. kan. Ryszarda BRYŁKI, Proboszcza Parafii Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W czasie Wielkiego Postu towarzyszy nam wezwanie i zaproszenie do duchowego i materialnego umartwienia poprzez POST, MODLITWĘ i JAŁMUŻNĘ

Podajemy program celebracji Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie - Marce kościołów Archidiecezji.

W gmachu Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie odbędzie się przedświąteczne spotkanie z Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo, Metropolitą Częstochowskim

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 3 kwietnia 2023 r. odszedł do Pana śp. Marian Pękalski, Tata ks. kan. Andrzeja Pękalskiego, Proboszcza Parafii Katolickeij pw. Św. Leonarda Opata w Mykanowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Wzorem minionych lat kościoły Częstochowy staną się stacjami weilkopostnego przygotowania do Świąt Paschalnych.

Kościoły stacyjne w Częstochowie 2023

            Od starożytności w Rzymie istniała tradycja pielgrzymowania do kościołów miasta Rzymu w poszczególne dni Wielkiego Postu i Oktawy Wielkanocy. Tradycja ta związana z liturgią stacyjną pod przewodnictwem papieża odnowiona w XX wieku w Rzymie, od kilku lat jest przeszczepiana także do polskich diecezji. W Łodzi, Warszawie, Krakowie a od kilku lat także w Częstochowie wierni zaproszeni są do podjęcia pielgrzymowania do poszczególnych kościołów na terenie miasta, aby uczestniczyć w Mszy Świętej.

            Także w tym roku wszyscy wierni są zaproszeni, by podjąć to pielgrzymowanie, jako szczególne duchowe przeżycie Wielkiego Postu. Każdego dnia okresu Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz Oktawy Wielkanocy jeden kościół miasta Częstochowy stanie się stacją szczególnej modlitwy za Kościół Częstochowski. Zapraszamy wszystkich wiernych miasta Częstochowy, szczególnie członków ruchów, stowarzyszeń i bractw do włączenia się w to dzieło modlitwy.

 

Dokumenty Kościoła na temat Kościołów Stacyjnych

 

Ceremoniale Episcoporum

260 Wszystkie aspekty obchodów Wielkiego Postu winny zmierzać także do tego, aby jaśniej uwydatnić i pogłębić życie miejscowego Kościoła. Dlatego zaleca się, by zwłaszcza w większych miastach odbywały się zgromadzenia Kościoła miejscowego na wzór rzymskich „stacji” pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego. Takie zgromadzenia mogą się odbywać w niedziele albo w dogodne dni tygodnia, w sposób dostosowany do miejscowych zwyczajów. Można je urządzać albo przy grobach świętych, albo w głównych kościołach, w sanktuariach lub w uczęszczanych miejscach pielgrzymkowych .

 

Paschalis Solemnitatis

16 Wszystkie praktyki wielkopostne winny zmierzać do jaśniejszego ukazani i do rozwoju życia lokalnego Kościoła. Zaleca się bardzo zachowywanie i rozwijanie tradycyjnej formy zgromadzenia Kościoła lokalnego na wzór Rzymskiej „Stacji”. Te zgromadzenie wiernych mają się odbywać, zwłaszcza pod przewodnictwem Pasterza diecezji, przy grobach Świętych, w głównych kościołach lub sanktuariach, alboż w częściej odwiedzanych w diecezji miejscach pielgrzymkowych[19].

 

Propozycja programu

    Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu należy poinformować i zaprosić parafian do takiej formy przeżywaniu Wielkiego Postu

    w niedzielę poprzedzającą należy zaprosić parafian.

    Msze Święte wg zwykłego porządku parafialnego

    należy wygłosić krótką (lub dłuższą) homilię do Słowa Bożego przewidzianego na dany dzień liturgiczny z ewentualnym nawiązaniem do idei kościołów stacyjnych oraz kościoła stacyjnego przewidzianego na ten dzień w Rzymie.

    Możliwość spowiedzi przed Mszą Świętą (ok. 45 minut)

    adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 60 minut przed Mszą Świętą

    w piątek (w czasie Wielkiego Postu) zamiast adoracji może być Droga Krzyżowa a w niedzielę (w czasie Wielkiego Postu) Gorzkie Żale

    na zakończenie Mszy Świętej zapowiedzieć kościół stacyjny na dzień następny

    ewentualnie wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00

    Msze Świętą celebrują oraz homilię głoszą księża posługujący w parafii lub zaproszony przez nich gość lub rekolekcjonista (jeśli wypada w czasie rekolekcji)

    w niektóre dni (po wcześniejszym ustaleniu z księdzem proboszczem) Mszy Świętej będzie przewodniczył Arcybiskup Metropolita Częstochowski lub inni biskupi.

 

Więcej informacji można znaleźć:

https://www.niedziela.pl/artykul/147177/nd/Koscioly-stacyjne-w-Rzymie

https://liturgia.wiara.pl/doc/3161660.Rzymskie-stacje

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 25 marca 2023 r. odszedł do Pana śp. Idzi Dragan, Tata ks. Tomasza Dragana, Proboszcza Parafii Katolickeij pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Częstochowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 24 marca 2023 r. odeszła do Pana śp. Marianna Pacyna, Mama ks. Marka Pacyny, Proboszcza Parafii Katolickeij pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworzniku. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, który „by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej”, archidiecezja częstochowska przyłącza się do światowej inicjatywy modlitewnej „24 godziny dla Pana”. W tym roku potrwa ona od 17 do 18 marca.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kolejny już raz wystąpiła z ogólnoeuropejską inicjatywą modlitewną „Łańcuch eucharystyczny”. Przez 39 kolejnych dni poszczególne episkopaty będą podejmowały różnorodne inicjatywy modlitewne, upraszając dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Sobór Watykański II w jednym ze swoich najważniejszych dokumentów - Konstytucji Dogmatycznej o Kościele - określił rolę Kościoła, że jest on w Chrystusie "światłością narodów". Bardzo często słyszymy pytanie: Co mi daje Kościół? To odpowiedzmy sobie: kim bylibyśmy bez Kościoła? Chodzilibyśmy nadal w ciemnościach i skazani na bezsens życia...

31 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.