szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi

Biskupi wyrazili niepokój w związku z eskalacją napięcia społecznego i agresji, niszczeniem mienia społecznego, przypadkami dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianiem sprawowania w nich liturgii.

Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej pod wezwaniem św. Antoniego (antoninek) i Kuria Metropolitalna w Częstochowie informują, że odeszła do Pana śp. S. Agnieszka CHOWIS.

Oświadczenie rzecznika pasowego Archidiecezji Częstochowskiej w sprawie aktu wandalizmu i ataku na Dom Arcybiskupi.

W dniu 28 października 1925 r., papież Pius XI wydał bullę Vixdum Poloniae unitas, ustanawiając tym samym nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. W ramach nowo powstałej metropolii krakowskiej została ustanowiona Diecezja Częstochowska.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł śp. Ks. kan. Leon WÓDKA, emerytowany Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Radomsku

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł śp. Ks. kan. Mirosław NESTOROWICZ, emerytowany Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława BM w Ręcznie

Arcybiskup Metropolita Częstochowski zachęca do kontynuacji i odnowienia śpiewu Suplikacji na zakończenie Mszy świętych i nabożeństw.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu i Kuria Metropolitalna w Częstochowie informują, że 19 października 2020 r. zmarł śp. Ks. Marek MAJCHARZAK, Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach, brat Ks. Jerzego MAJCHRZAKA, Proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP w Waleńczowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi limitu uczestników liturgii w świątyniach, zmieniają się zasady przystępowania do Sakramentu Bierzmowania w w kościele rektorackim pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie

W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła.

Arcybiskup Metropolita Częstochowski i Archidiecezja Częstochowska stanowczo odcinają się od wypowiedzi, działań i postawy ks. Daniela GALUSA - OŚWIADCZENIE

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu i Kuria Metropolitalna w Częstochowie informują, że zmarli: śp. Ks. kan. Tadeusz STĘPIEŃ (emerytowany proboszcz parafii pw. MB Bolesnej w Czeladzi - Piaskachi śp. Ks. kan. Leonard ZAGÓRSKI (emerytowany proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła i NSPJ w Łazach). Szczegóły dotyczące pogrzebów zostały zamieszczone w nekrologach.

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony księży i osób świeckich przypominamy zasady dotyczące udzielania i przyjmowania Komunii świętej w stanie epidemii.

Kuria Metropolitalna informuje, że po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł śp. Ks. prałat dr hab. Zdzisław MAŁECKI, emerytowany wykładowca i przełożony WSD Diecezji Częstochowskiej w Krakowie.

Tegoroczne liczenie wiernych, zaplanowane na niedzielę, 18 października, zostało odwołane.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu i Kuria Metropolitalna w Częstochowie informują, że 15 października 2020 r. zmarł śp. Ks. kan. Tadeusz STOKOWSKI, były ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie i emerytowany proboszcz Parafii pw. Św. Barbary w Sosnowcu. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Ileż to już razy zdumiewamy się aktualnością słowa Bożego. W odczytywanym dzisiaj w brewiarzu kapłańskim fragmencie Listu do Efezjan Święty Paweł napisał bardzo mocne słowa: "Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Niech zniknie wśród was wszelka gorycz, znieważanie i wszelka złość". Im bardziej będziemy słuchać słowa Bożego i wypełniać je, mniej będzie wśród nas „przemądrzałości” i niezgody.

18 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.