szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi

Serdecznie zapraszamy na Oratorium "Jak Ojciec i Syn", które odbędzie się w dniu 19 listopada 2023 r.  w ramach 7. Światowego Dnia Ubogich.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 17 listopada 2023 r. odszedł do Pana śp. ks.  Sławomir Masłowski, Proboszcz Parafii Katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W ramach przygotowań do 100-lecia Kościoła Częstochowskiego rozpoczyna się cykl konferecnji poświęconych histori diecezji częstochowskiej i jej pasterzy.

Formacja w Studium posiada charakter wieloaspektowy, głównie zaś skupia się na formacji liturgicznej, duszpasterskiej i muzycznej. Studium zapewnia zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz odpowiednią bazę lokalową i instrumentarium.

Arcybiskup Metropolita Częstochowski prosi o modlitwę z Ojczyznę w dniach poprzedzających wybory.

Częstochowskie parafie zapraszają do udziału w katechezach Drogi Neokatechumenalnej.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 31 października 2023 r. odszedł do Pana śp. ks. kan. Stanisław Kochel, emerytowany Proboszcz Parafii Katolickiej pw. Św. Marcina w Siemkowicach. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół pielgrzymujący po ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej świętości. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada, Kościół modli się za tych, którzy jeszcze oczekują na wejśće w szczęście Nieba.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 25 października 2023 r. odeszła do Pana śp. Teresa BOCIĄGA (primo voto MAJCHRZAK), Mama śp. ks. mgr. Jerzego MAJCHRZAKA i śp. ks. mgr. Marka MAJCHRZAKA. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że 13 paźdaziernika 2023 r. odszedł do Pana śp. ks. kan. Leszek Turek, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu (Diecezjia Sosnowiecka). Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W dniach 4 - 29 października 2023 r. w Rzymie odbędzie się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Papież Franciszek prosi wszystkich wiernych by w tych szczególnych dniach towarzyszyli ojcom synodalny, oraz innym zgromadzonym w Rzymie intensywną modlitwą.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 18 października 2023 r. odeszła do Pana śp. Marianna Filipecka, Mama ks. Andrzeja Filipeckiego, emerytowanego Proboszcza Parafii Katolickiej pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zawierciu. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy sięw modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 13 października 2023 r. odeszła do Pana śp. Irena Parkitna, Mama ks. Janusza Parkitnego, Proboszcza Parafii Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Wieluniu. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W październiku w każdym kościele gromadzą się ludzie wiary, by razem z Maryją odmawiać modlitwę rozważając tajemnicę Boga i Jego Matki. Wchodząc w październikową szkołę różańcową możemy przez ćwiczenia duchowe uczyć się zdobywania cnót.

Parafia pw. Narodzenia Pańskiego - Archidiecezjalne Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Pajęcznie zaprasza do udziału w II Warsztatach Muzycznych dla Dziecięcych Schol Parafialnych.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Nasza codzienna rzeczywistość dowodzi, że z Kościołem i w Kościele nie jest łatwo żyć. On bowiem nie jest rodzajem supermarketu, który obniża ceny, bojąc się, że odejdą od niego klienci. Jedyną ofertą Kościoła jest Jezus Chrystus, Jedyny Odkupiciel człowieka i świata.

9 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.