szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Spotkanie formacyjne Pomocników Matki Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej

 

Spotkanie formacyjne Pomocników Matki Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej

 

W Archidiecezji Częstochowskiej trwa Nawiedzenie Matki Bożej. Jego inicjatorem był bł. Stefan WYSZYŃSKI, który przebywając w miejscu internowania nie mógł uczestniczyć 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze w obchodach 300-lecia Ślubów jasnogórskich złożonych przez króla Jana Kazimierza przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. Już w następnym roku, po uwolnieniu z miejsca odosobnienia w Komańczy, Prymasa Tysiąclecia udał się do Rzymu z wierną kopią Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą poświęcił papież Pius XII. W sierpniu 1957 roku rozpoczęła się peregrynacja tego obrazu po parafiach w naszej Ojczyźnie.

Pragnieniem Prymasa WYSZYŃSKIEGO było, aby peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej ożywiła i umocniła wiarę katolików w Polsce, by stali się zaangażowanymi świadkami Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Bł. Stefan WYSZYŃSKI pisał: „Pragnę was zaprosić do współdziałania – w duchu tej wiary i ufności – w dziele wprowadzania w życie naszych Ślubów Jasnogórskich i zobowiązań, płynących z Milenijnego Aktu Oddania się narodu Matce Chrystusowej w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie
i w ojczyźnie naszej. (…) Pilnym więc zadaniem Kościoła w Polsce jest przygotowanie do pracy katolików świeckich, włączonych czynnie w działalność apostolską w ścisłej współpracy z biskupami i kapłanami, zarówno diecezjalnymi jak i zakonnymi.”

Ruch Pomocników Matki Kościoła, założony przez Prymasa WYSZYŃSKIEGO, stwarza możliwość stawania się katolikami bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi za Kościół Chrystusowy i naszą Ojczyznę.

Zapraszam wszystkich Pomocników Matki Kościoła na spotkanie formacyjne do Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie, ul. Stefana kard. Wyszyńskiego 12 w dniu 16 czerwca 2024 r.

Program spotkania:

- godz. 9.00 – zawiązanie wspólnoty

- godz. 9.30 - Msza św.

- godz. 11.00 – konferencja formacyjna

- godz. 12.00 – dzielenie się doświadczeniem, świadectwa, propozycje

 

Zapraszam do współpracy duszpasterzy, którzy przygotowują się do Nawiedzenia Matki Bożej w parafii i tych, którzy już przeżyli peregrynację w swych parafiach, aby podjąć próbę stworzenia lub odtworzenia wspólnot Pomocników Matki Kościoła. Proszę zachęcić osoby, które pragną pogłębić pobożność maryjną do udziału w powyższym spotkaniu. Wszyscy chętni do większego zaangażowania się w życie Kościoła są mile widziani.

 

Ks. Marian SZCZERBA
moderator PMK


 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Zdumiewamy się żywotnością Słowa Bożego, które jest bardzo żywe i skuteczne. W dzisiejszym fragmencie Listu św. Jana Apostoła słyszymy: "Ten, kto ma Syna, ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, też nie ma życia”. Maryja uczy nas, będąc Matką Syna Bożego, że jest Matka życia. To wezwanie jest nam bardzo potrzebne. Zwłaszcza, jeśli ktoś nie uznaje Boga jako Ojca, to wtedy nie uznając Syna, nie zrozumie Matki.

11 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.