szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Rozpoczyna się rekrutacja do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium w Częstochowie

Rozpoczyna się rekrutacja do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium w Częstochowie. Kandydatów do kapłaństwa, chcących rozeznać swoje powołanie, zapraszamy do kontaktu.

 

Warunki przyjęcia do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego
w Częstochowie

 

1. Wymagane dokumenty przy przyjęciu do WMSD w Częstochowie

Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2024/2025 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są
w gmachu Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie. Powinni przedstawić następujące dokumenty:

– prośbę do Rektora WMSD o przyjęcie z podaniem motywów swojej decyzji

– własnoręcznie napisany życiorys

– świadectwo chrztu i bierzmowania

– pełny odpis aktu urodzenia

– świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej

– świadectwo dojrzałości w oryginale (można dostarczyć w późniejszym terminie); dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej (jeśli nie ma oceny na świadectwie szkolnym)

– opinię proboszcza

– opinię katechety

– świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji i terapii)

– zaświadczenie o niekaralności

– dwie fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym, en face)

 

2. Egzamin wstępny w gmachu Seminarium (ul. św. Barbary 41 w Częstochowie) 

I termin – 13 lipca br., sobota, godz. 1000

II termin – 14 września br., sobota godz. 1000

 

3. Kryteria rekrutacji

– Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)

– Test pisemny z zakresu Youcat. Katechizm dla młodych

– Rozmowa kwalifikacyjna

 

4. Zalecana literatura przygotowawcza

- Youcat. Katechizm dla młodych

 


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

PLAKATY DO POBRANIA: 1, 2, 3, 4, 5

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Pytał się przed laty kard. Joseph Ratzinger: "Dlaczego wiara chrześcijańska ma szanse przetrwania na zawsze?" I dał taką odpowiedź: "Bo Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, w darach i mocy Ducha Świętego, przezwycięża wszelki fatalizm zła i śmierci".
Maryjo, Matko życia, módl się za nami.
Święty Pawle Pierwszy Pustelniku, módl się za nami".

15 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.