szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Oświadczenie w sprawie działań Prokuratury wobec ks. Daniela Galusa

 

Częstochowa, dnia 24 sierpnia 2023 r.

 

 

 

OŚWIADCZENIE
w sprawie działań Prokuratury wobec ks. Daniela Galusa

 

W dniu 12 lipca br. pełnomocnik Archidiecezji Częstochowskiej złożył w Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez ks. Daniela Galusa przestępstwa polegającego na niedopełnieniu wynikającego z artykułu 240 kodeksu karnego obowiązku powiadomienia organów ścigania o przestępstwach. Podstawą do takiego działania były wielokrotnie publicznie wyrażane przez ks. Galusa oskarżenia o tuszowanie przestępstw o charakterze seksualnym, zwłaszcza wobec nieletnich, czego miałby się dopuszczać arcybiskup metropolita częstochowski oraz jego współpracownicy. Takie wypowiedzi oznaczały, że ks. Galus posiada informacje o tego typu przypadkach. Arcybiskup Wacław Depo wielokrotnie, zarówno w korespondencji osobistej i urzędowej, jak i w publicznych komunikatach, wzywał ks. Daniela Galusa do poinformowania o wiadomych sobie czynach przestępczych właściwych służb. W obawie, że ks. Galus jednak nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku, w trosce o dobro ewentualnych ofiar rzekomych przestępstw, złożono wspomniane zawiadomienie.

W toku podjętych przez Prokuraturę czynności ks. Galus przyznał (o czym zawiadomiła nas pisemnie Prokuratura), że wygłaszane przez niego zarzuty były oparte na doniesieniach prasowych oraz informacjach pochodzących z mediów społecznościowych, które trzeba uznać za nierzetelne lub wręcz nieprawdziwe. Ustalenia Prokuratury oraz wypowiedzi zawarte w nagraniu będącym odpowiedzią ks. Galusa na fakt złożenia zawiadomienia są obecnie przedmiotem analizy prawnej, w związku z tym, że mają znamiona naruszenia przez duchownego dóbr osobistych i pomówienia poszczególnych osób i instytucji.

Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu niegodnej kapłana postawy ks. Galusa, który – wykorzystując także liturgię – dopuszcza się głoszenia kłamstw, manipulacji, pomówień i fałszywych oskarżeń. Przepraszamy wszystkich zgorszonych karygodnym postępowaniem tego duchownego. Ponadto stanowczo oświadczamy, że archidiecezja częstochowska otrzymując informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa, zwłaszcza, gdy dotyczy to osób małoletnich poniżej 15. roku życia, działa zgodnie z polskim porządkiem prawnym oraz stosownymi wytycznymi prawa kościelnego, informując niezwłocznie organy ścigania, zatem stawiany przez ks. Galusa zarzut zaniedbań lub celowego ukrywania przestępstw lub ich sprawców jest absolutnie nieprawdziwy.

 

 

ks. Mariusz Bakalarz

rzecznik prasowy
archidiecezji częstochowskiej


 

DOKUMENT DO POBRANIA

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W kontekście dzisiejszej modlitwy za dziennikarzy warto przypomnieć bardzo trafne zdanie Cypriana Kamila Norwida. „Jeśli ktoś chce napić się wody z karafki, to tylko pochylić ją do ust i pije, ale żeby napić się wody ze źródła trzeba uklęknąć, pochylić czoła”. Jeśli nie uzna się w Chrystusie Prawdy, Drogi i Życia, wówczas każdy ma swoją prawdę, które prowadzą donikąd. Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!

24 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.