szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Odezwa Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, do wiernych Miasta Częstochowy na VII Niedzielę Zwykłą

 

 

 

 

Odezwa na VII Niedzielę zwykłą 23 lutego 2020 r.

 

Drodzy w Chrystusie,

Bracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie,

a zwłaszcza Wierni wspólnot parafialnych miasta Częstochowy!

 

Kościół – jak co roku – wchodzi na drogi Wielkiego Postu, aby jak najpełniej przeżyć tajemnicę wielkanocną, w której doświadcza obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlatego wzorem ubiegłego roku zapraszam Was do pielgrzymowania do wyznaczonych na każdy dzień (Kościołów stacyjnych), które na wzór Rzymu celebrując Eucharystię będą nas zatrzymywać na wspólną refleksję i modlitwę. Rozpoczynamy od Bazyliki Archikatedralnej, w Środę Popielcową 26 lutego 2020 r., o godz. 18.00, a zakończymy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, dn. 19 kwietnia 2020 r., o godz. 15.00. Tradycja Kościołów stacyjnych w Rzymie, krocząc śladami Męczenników zobowiązuje i nas do odważnego świadectwa o Chrystusie i Jego Kościele. Nasze codzienne pielgrzymowanie będzie odbywać się w powszednich dniach pracy. To wymaga trudu i poświecenia osobistego, i rodzinnego. Ten wysiłek niech będzie wielkopostnym darem do nowego przylgnięcia do Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi – naszej Matki.

 

Błogosławię Wam wszystkim na wielkopostne drogi, prosząc Chrystusa o umocnienie wiary, która „zwycięża świat”.

 

(-) + Wacław DEPO

Arcybiskup Metropolita

Częstochowski

 

Odezwę należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Miasta Częstochowy w najbliższą niedzielę, tj. 23 lutego 2020 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

 

(-) Ks. Marian SZCZERBA

Wikariusz Generalny

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan uświadamiamy sobie prawdę, że wszelkie podziały, zło i śmierć istnieją od owego początku stworzenia, ale jednocześnie nigdy nie były tak nagłaśniane i nie miały takiej szybkości rozchodzenia się w nasze umysły, w nasze serca, jak teraz, przy pomocy sieci społecznościowych czy innych. Dlatego prośmy Ducha Świętego o odnowienie naszych umysłów i serc, o jedność z Bogiem. A wtedy będziemy jedno między sobą.

22 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.