szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Łańcuch eucharystyczny o dar sprawidliwego pokoju dla Ukrainy - 20 marca 2023 r.

 

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kolejny już raz wystąpiła z ogólnoeuropejską inicjatywą modlitewną „Łańcuch eucharystyczny”. Przez 39 kolejnych dni poszczególne episkopaty będą podejmowały różnorodne inicjatywy modlitewne, upraszając dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.

 
CCEE prosi, aby Kościół w Polsce animował modlitewnie dzień 20 marca br. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z apelem abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP, Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski, będzie celebrować tego dnia o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej Mszę Świętą we wskazanej intencji.

Do udziału w modlitwie zapraszamy wszyskich wiernych: duchwonych, osoby życia konsekrowanego oraz świeckich.


Ufamy, że wspólne błaganie milionów Europejczyków przybliży dzień  upragnionego pokoju i raz jeszcze zjednoczy wszystkich wierzących w  solidarnej trosce o Ukrainę.

ks. Adam Polak, sekretarz Wydziału Duszpasterskiego

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Wobec dramatycznych wydarzeń zarówno w Koszalinie, jak i w Gdańsku różnimy się interpretacjami i postulatami. A trzeba by przyjąć ten trudny program papieski: "Wymagajmy od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali" tego, czy innego spełnienia obowiązków. Nie zapominajmy, że jedynie wiara, choć jest ciężarem, przynosi światło w ciemnościach zła i śmierci.

17 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.