szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Komunikat w sprawie zakończenia wizytacji Stowarzyszenia Wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE

 

Częstochowa, 3 marca 2023 r.

 

 

KOMUNIKAT

w sprawie zakończenia wizytacji
Stowarzyszenia Wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE

 

Powołana w ubiegłym roku przez arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, w uzgodnieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Komisja do wsparcia go w wizytacji Stowarzyszenia Wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE, zakończyła swoją pracę i przedłożyła raport końcowy. Zgodnie z postawionym jej celem, Komisja dokonała weryfikacji zarzutów i sygnałów o nieprawidłowościach spotykając się z wszystkimi osobami, które wyraziły takie pragnienie, zwłaszcza z osobami, które czuły się pokrzywdzone przez Wspólnotę, ale również wysłuchała tych, którzy chcieli podzielić się swymi świadectwami co do dobrych owoców działalności Wspólnoty. Ponadto Komisja kompleksowo zbadała i opisała sposób funkcjonowania Wspólnoty oraz opracowała propozycję działań zmierzających do uregulowania i wyeliminowania trudności w jej działalności.

Moderator i Rada Wspólnoty otrzymali stosowne pismo arcybiskupa częstochowskiego zobowiązujące do niezwłocznego wypracowania koniecznych zmian w statucie stowarzyszenia, uwzględniających zastrzeżenia i uwagi wskazane przez ekspertów prawnych w konkluzji raportu. Zmiany te pozwolą na uporządkowanie i usprawnienie działalności apostolskiej i formacyjnej Wspólnoty.

Jak to zaznaczył arcybiskup metropolita częstochowski w swoim liście do członków Wspólnoty z dnia 21 grudnia 2021 r., wyjaśniającym powody wizytacji, „jedynym jej zamiarem jest, by prawda mogła być ukazana w całej pełni, a sama Wspólnota mogła jeszcze lepiej spełniać swoje zadania i zgodnie ze swym charyzmatem mogła się umocnić”. Szeroka i szczegółowa analiza podjęta przez ekspertów Komisji bez wątpienia pomoże w tym, by dalsza działalność Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE mogła być prowadzona z jeszcze większą owocnością.

 

 

ks. Mariusz Bakalarz

rzecznik prasowy
archidiecezji częstochowskiej

 


 

DOKUMENT DO POBRANIA

 

Komisja wspomagająca Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego w wizytacji prywatnego stowarzyszenia wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Kiedy w Kościele polskim przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: "W mocy Bożego Ducha", prośmy o taką odwagę wiary i głoszenia Ewangelii, która nie będzie odbierana jako klerykalizacja życia społecznego, ale jako fundament jedności człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. A zarazem miarą przyszłego sądu nad nami.

30 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.