szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Komunikat dotyczący Dnia modlitwy za Ukrainę

 

 

KOMUNIKAT
dotyczący Dnia modlitwy za Ukrainę

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego pragniemy w naszej sytuacji osobistej, rodzinnej, społecznej, kościelnej a także Europy i całego świata, jeszcze raz odczytać oraz przyjąć naukę Krzyża. Krzyż, choć przypomina nam o grzechu ludzkim i odrzuceniu Boga, jest nade wszystko znakiem miłosierdzia Bożego i wezwaniem do nawrócenia. Mając nadzieję w miłosierdziu Pana i ufając w potężne orędownictwo Maryi - Matki Bolesnej, która stoi pod Krzyżem, jako Kościół częstochowski pragniemy w dniu 14 września br. włączyć się w inicjatywę Dnia modlitwy za Ukrainę.

Celem inicjatywy, zaproponowanej przez Radę Konferencji Episkopatów Europy, jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie chcemy pamiętać również o sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie.

W imieniu Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, bardzo proszę by w intencji Ukrainy we wszystkich parafiach archidiecezji częstochowskiej w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, zostało odprawione nabożeństwo różańcowe przed Najświętszym Sakramentem, które należy zakończyć śpiewem suplikacji.


(-) ✠ Andrzej PRZYBYLSKI
Wikariusz Generalny

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Dzisiaj w całym Kościele Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian przypomniał nam przymioty miłości: „miłość nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie dopuszcza się bezwstydu, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy...” Streszczeniem tych przymiotów jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus, który swoją miłością miłosierną zwycięża.

3 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.