szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Komunikat Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE, dotyczący Stowarzyszenia „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE”

 

Częstochowa, 5 lipca 2023 roku

 

KOMUNIKAT
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE,
dotyczący Stowarzyszenia „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE”

 

Od niemal 40 lat „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE” z wielkim pożytkiem duchowym prowadzi działalność formacyjną nie tylko na terenie archidiecezji częstochowskiej, ale w wielu innych diecezjach na terenie całej Polski. W ostatnich miesiącach, decyzją Arcybiskupa Częstochowskiego, zostały zainicjowane prace mające na celu wprowadzenie zmian w działalności Stowarzyszenia, będących realizacją zaleceń ekspertów, zawartych w raporcie opracowanym po przeprowadzonej wizytacji. Pozwolą one jeszcze lepiej włączyć się Stowarzyszeniu w działalność publiczną Kościoła i usprawnić aktywność apostolską i formacyjną Wspólnoty.

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło w dniu 7 maja 2023 roku decyzję o przekształceniu i podjęciu prac mających na celu doprowadzenie do erygowania przez Konferencję Episkopatu Polski ogólnopolskiego publicznego stowarzyszenia wiernych „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE", które będzie kontynuowało i rozwijało działalność formacyjną dotychczasowego stowarzyszenia. Obecnie, w porozumieniu z ekspertami Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowego statutu. Arcybiskup Częstochowski błogosławi tym pracom z uwagi na rzeczywiste i owocne działanie Stowarzyszenia na terenie kilkunastu diecezji w Polsce, które odbywało się dotychczas za życzliwą zgodą miejscowych biskupów.

Informujemy także, że na ręce Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wpłynęła rezygnacja ks. dr. Włodzimierza Cyrana z pełnienia funkcji Moderatora Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE, która została przyjęta, wobec czego, zgodnie ze statutem, aktualnie zarząd wspólnoty pełni Rada Wspólnoty. Obecnie trwają konsultacje w sprawie powołania nowego Moderatora. Dostrzegamy duchowe bogactwo Wspólnoty i jej ponad trzydziestoletniej działalności w Kościele, dlatego wszystkim nam zależy na zachowaniu jej charyzmatu w optymalnych formach organizacyjnych I personalnych.

Wyrażamy wdzięczność ks. dr. Włodzimierzowi Cyranowi za gorliwość i nieoceniony wkład w działalność Wspólnoty, który nadał jej duchowość poprzez określenie charyzmatu, zasad jej życia i zobowiązań członków Wspólnoty. Prosimy wszystkich kapłanów, którzy do tej pory wspierali go w prowadzonej misji, o dalsze zaangażowanie, w szczególności  o prowadzenie rekolekcji w ośrodku Wspólnoty.

Arcybiskup Częstochowski błogosławi Stowarzyszeniu na dalszą drogę, w szczególności na prace związane z przygotowaniem statutu Stowarzyszenia, a wraz w Radą Wspólnoty prosi członków Wspólnoty i wszystkich wiernych o modlitwę w tej intencji.

 

 

Z upoważnienia
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego

ks. Mariusz Bakalarz
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

 

 

Z upoważnienia
Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE

Marcin Nawrot
członek Rady

 

DOKUMENT DO POBRANIA

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Za Świętym Grzegorzem z Nyssy potwierdzamy, że są trzy sprawy, które charakteryzują chrześcijanina: sposób myślenia, sposób mówienia i sposób życia. Myślmy „tak”, mówmy „tak” i żyjmy „tak” - dziś, aby jutro nikt z nas się nie wstydził...

8 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.