szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
DEKRET USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY STACYJNE ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

 

 

DEKRET  

USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY STACYJNE ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA  

W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

 

            Ojciec Święty Franciszek Listem Apostolskim Patris corde zainaugurował 8 grudnia 2020 r. „Rok Świętego Józefa”, który trwał będzie do dnia 8 grudnia bieżącego roku. Wydarzenie to miało miejsce w 150. rocznicę ustanowienia Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

            W odpowiedzi na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, by w obecnym roku, kiedy doświadczamy wielu trudności i wyzwań w związku z panującą pandemią, zwyczajem obchodzenia jubileuszy w Kościele, niniejszym

ustanawiam kościoły stacyjne Roku Świętego Józefa

w Archidiecezji Częstochowskiej

w których będą sprawowane nabożeństwa z udziałem wiernych w wymiarze archidiecezjalnym pod przewodnictwem biskupów częstochowskich:

Sanktuarium Św. Józefa Oblubieńca NMP w Częstochowie

19 marca 2021 r., godz. 18.00

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu

19 kwietnia 2021 r., godz. 18.00

Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny w Częstochowie

(Jubileusz 70-lecia Niższego Seminarium Duchownego)

1 maja 2021 r., godz. 11.00

Kościół w parafii pw. Świętej Rodziny w Pankach

1 maja 2021 r., godz. 18.00

Kościół w parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Porębie

19 maja 2021 r., godz. 18.00

Kaplica pw. Św. Józefa w Niższym Seminarium Duchownym
w Częstochowie

19 czerwca 2021 r., godz. 11.00

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
w Gorzędowie

19 lipca 2021 r., godz. 18.00

Kościół w parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
w Makowiskach

19 sierpnia 2021 r., godz. 17.30

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny w Praszce

19 września 2021 r., godz. 11.00

Kościół parafialny  pw. Św. Józefa Robotnika w Popowie

19 października 2021 r., godz. 17.00

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej

19 listopada 2021 r., godz. 18.00

Bazylika Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze

8 grudnia 2021 r., początek godz. 16.45

Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny w Częstochowie

8 grudnia 2021 r., godz. 18.00


            Wyznaczone kościoły będą szczególnymi miejscami czci św. Józefa w całej naszej archidiecezji, a podejmowane inicjatywy niech przygotowują nas do obchodów 100-lecia ustanowienia naszej archidiecezji, poprzez odnowę wiary naszych rodzin i parafii.

            Kościoły stacyjne niech będą centrami modlitwy: o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o świętość rodzin, o poszanowanie życia ludzkiego, za przygotowujących się do małżeństwa, za mężczyzn, za ludzi pracy oraz za umierających. Polecam, aby każdego 19. dnia miesiąca i w każdą środę, zachowując wszystkie inne przepisy prawa liturgicznego, sprawować w nich jedną Mszę św. wotywną do Św. Józefa. Zalecam także wprowadzenie nabożeństw ku czci Św. Józefa, a szczególnie odprawienie nowenny ku czci Św. Józefa poprzedzającej zaplanowane w poszczególnych świątyniach uroczystości, połączonej z okazją do spowiedzi.

            Przypominam również o odpustach, które zostały udzielone przez Stolicę Apostolską dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r., zgodnie z którym udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w obchodach Roku Świętego Józefa.

 

(-) ✠ Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

 

Częstochowa, 25 lutego 2021 r.

L.dz. 286/5.1.1/2021

 

DEKRET DO POBRANIA

LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

WYKAZ OKOLICZNOŚCI I SPOSOBÓW UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, Który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

8 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.