szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
60. rocznica śmierci Bp. Zdzisława Golińskiego, drugiego biskupa częstochowskiego

 

W dniu 6 lipca przypada 60. rocznica śmierci Biskupa Zdzisława Golińskiego, drugiego biskupa Diecezji Częstochowskiej, który pełnił swą posługę pasterską w latach 1951 - 1963.

Z tej racji w dniu 6 lipca 2023 r. o godzinie 18.00, w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, gdzie też spoczywają doczesne szczątki Biskupa Zdzisława Golińskiego, sprawowana będzie w jego intencji Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Przybylskiego.

+

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Zdzisław, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Częstochowski, wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+


"Drugim z kolei biskupem diecezjalnym w Częstochowie ustanowił Papież Pius XII w dniu 22 kwietnia 1951 r. bpa dra hab. Zdzisława Golińskiego (1908-1963), profesora KUL oraz biskupa koadiutora diecezji lubelskiej. Rządy objął dokonując ingresu do katedry częstochowskiej w dniu 17 czerwca 1951 r. Jego dwunastoletni pontyfikat (1951-1963), w bardzo trudnych dla Kościoła w Polsce i w diecezji latach stalinowskich i gomułkowskich, upłynął w myśl jego zawołania biskupiego „Crux Victoria” („Krzyż zwycięstwem”).

Kontynuował on dzieło swego wielkiego Poprzednika, doskonaląc zastaną organizację struktur diecezjalnych, rozwijając sieć parafialną, dekanalną i ponadekanalną (komisariaty zamienił na okręgi i zwiększył ich liczbę do 4). Wykorzystał w tym względzie krótki okres odwilży popaździernikowej 1956/1957, erygując w jednym tylko 1957 r. kilkadziesiąt nowych parafii. Za jego rządów powstało 26 nowych parafii z jego własnej inicjatywy, natomiast 25 nadał jedynie dekretem status kanoniczny parafii, gdyż wcześniej były powołane przez bpa T. Kubinę jako ekspozytury. W sumie utworzył 51 nowych placówek duszpasterskich. Otaczał szczególną troską świątynie parafialne, a ponieważ za jego pontyfikatu władze nie zezwalały na nowe budowle sakralne poza nadzwyczajnymi wyjątkami, dlatego też podjął plan konsekracji kościołów dawnych i nowych, które czekały na ten moment nieraz od kilkudziesięciu lat. Wykonsekrował on w tym okresie wraz z biskupami pomocniczymi w sumie 45 kościołów parafialnych.

Wystąpił do Stolicy Apostolskiej o utworzenie Kapituły katedralnej, którą erygował papież Pius XII w dniu 5 sierpnia 1951 r. bullą Per oportune sane. Skodyfikował prawo partykularne zwołując I. Synod Diecezjalny w dniach 28-29 września 1954 r. w kościele katedralnym. Z roztropnością i zarazem odwagą występował w obronie Kościoła, zwłaszcza brał w obronę aresztowanych i skazanych przez władze komunistyczne księży diecezjalnych. Rozwijał kadry naukowe, wysyłając wielu kapłanów na studia specjalistyczne na KUL oraz do ośrodków zagranicznych. Po likwidacji przez władze Wydziału Teologicznego UJ zorganizował w Seminarium Duchownym w Krakowie „studium domesticum”. Powołał do życia Niższe Seminarium Duchowne – Wydział Przygotowawczy w Częstochowie (1951 r., istnieje do dziś) oraz w Wieluniu (działające w latach 1952-1955). Szczególnie też po usunięciu religii ze szkół publicznych oddał się organizacji katechezy parafialnej w tzw. punktach katechetycznych, zarówno w budynkach parafialnych czy też w mieszkaniach prywatnych wiernych. Rozwijał bardzo dynamicznie duszpasterstwo charytatywne i trzeźwościowe. Szczególną wagę przywiązywał do katedry jako ośrodka życia religijnego diecezji, doprowadzając aż do jej docelowego wyposażenia. Dokończono wówczas nastawę ołtarza głównego (centralna scena i 6 scen bocznych), urządzono prezbiterium wraz z katedrą biskupią i stallami dla członków Kapituły, urządzono kaplicę Najświętszego Sakramentu w transepcie (zachodnia część), zbudowano ambonę, wmurowano epitafium upamiętniające księży częstochowskich zamordowanych w czasie II wojny światowej (we wschodniej części transeptu, obecnie przeniesione do kaplicy Pierwszych Męczenników częstochowskich) i wybudowano kryptę zmarłych biskupów w podziemiach wschodniej części transeptu. Na prośbę drugiego biskupa częstochowskiego papież Jan XXIII w dniu 22 czerwca 1962 r. nadał katedrze tytuł bazyliki mniejszej.

Diecezja w czasie jego pontyfikatu przeżywała ważne wydarzenia o charakterze ogólnokościelnym i ogólnopolskim, w tym m.in.: Rok Maryjny z okazji 100-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (1954), Inauguracja Soboru Watykańskiego II (bp Z. Goliński uczestniczył w jego I. Sesji, od 11 października do 8 grudnia 1962 r.), Jasnogórskie Śluby Narodu (1956), Rozpoczęcie Wielkiej Nowenny przed Millenium Chrześcijaństwa w Polsce (1957), Jubileusz XXX-lecia powstania Diecezji i konsekracji pierwszego biskupa częstochowskiego (1956).

Bpa Z. Golińskiego wspierali biskupi pomocniczy: biskup Stanisław Czajka (1951-1963) i biskup Stefan Bareła (1960-1963) oraz księża pracownicy centralnych instytucji diecezjalnych: ks. Władysław Karlik (kanclerz i wikariusz generalny), ks. Władysław Gołąb (kapelan i kierownik Wydziału Duszpasterskiego), ks. Wincenty Kochanowski (referat finansów), ks. Jan Walicki (notariusz), ks. Brunon Magott (rektor Seminarium) i ks. Józef Chwistecki (proboszcz katedralny). Drugi Biskup częstochowski zmarł w wieku zaledwie 55 lat, w dniu 6 lipca 1963 r., po 12 latach rządów diecezją. Pochowany został w krypcie biskupów częstochowskich." (oprac. ks. dr hab. Marian Duda)

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Zdumiewamy się żywotnością Słowa Bożego, które jest bardzo żywe i skuteczne. W dzisiejszym fragmencie Listu św. Jana Apostoła słyszymy: "Ten, kto ma Syna, ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, też nie ma życia”. Maryja uczy nas, będąc Matką Syna Bożego, że jest Matka życia. To wezwanie jest nam bardzo potrzebne. Zwłaszcza, jeśli ktoś nie uznaje Boga jako Ojca, to wtedy nie uznając Syna, nie zrozumie Matki.

11 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.