szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi

Od poniedziałku 8 kwietnia 2024 r., w dwóch parafiach częstochowskich: pw. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz  Św. Rafała Kalinowskiego, trwają katechezy dla dorosłych i młodzieży inicjujące drogę do dojrzałej wiary.

W najbliższą niedzielę, IV niedzielę wilakanocną, którą obchodimy jako Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczyna się akcja modlitwy o powołania. 

Po raz kolejny na Jasną Górę pielgrzymować będą rodziny powołanych i osoby wspierające powołania.

Zapraszamy do śledzenia relacji z Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w mediach.

Penitencjaria Apostolska udzieliła łaski odpustu zupełnego wiernym z racji rozpoczynającego się niebawem czasu Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Częstochowskiej.

Serdecznie zapraszamy na Krajowe Forum Zelatorów Diecezjalnych Żywego Różańca, które odbędzie się 20 kwietnia 2024 r. na Jasnej Górze.

Zapraszamy więc wszystkie osoby tworzące Apostolat Margaretka na spotkanie modlitewno-formacyjne do bazyliki katedralnej w Częstochowie, w sobotę 20 kwietnia br.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie wydała komunikat w sprawie działań dotyczących duchownego archidiecezji częstochowskiej.

Niedzielą Miłosiedzia Bożego rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

Podajemy ważne informacje dotyczące uroczystości Inauguracja Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Częstochowskiej, które będą miały miejsce w Wieluniu w dniu 6 kwietnia br.

Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski, zaprasza do udziału w uroczystości inauguracji Peregrynacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Archiidiecezji Częstochowskiej.

Informacja dla redakcji prasowych, fotoreporetrów i operatorów chcących relacjonować uroczystość Inauguracji Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Częstochowskiej w Wieluniu.

Podajemy porządek celebracji liturgicznych Świętego Triduum Paschalnego w bazylice archikatedralnej w Częstochowie.

Zapraszamy na spotkanie świąteczne z Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo, Metropolitą Częstochowskim.

Rekolekcje Kapłańskie przed peregrynacją Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w naszej archidiecezji. „ … Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał (…) aby Mu towarzyszyli…" Mk 3, 13 -14. Terminy: 1 – 3 kwietnia 2024 r. oraz 3 – 5 kwietnia 2024 r. – Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie.

Krótkie kazania na niedziele i uroczystości okresu wielkanocnego są oparte na nauczaniu świętych, zwłaszcza Ojców Kościoła, orAz na podaniach chrześcijańskich dotyczących wydarzeń paschalnych.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii odnajdujemy pewną pedagogikę maryjną. Otóż Ewangelista, ukazując Jej godność i rozważanie w sercu wszystkich tajemnic, które przeżywała wraz z Józefem, kończy fragment imieniem "Jezus". To imię było objawione w Zwiastowaniu, a oznacza: "Bóg jest zbawieniem".
Dlatego przyjmijmy ten dar, by Jezus wszedł w nasze życie i zjednoczył się z każdym człowiekiem.

1 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.