szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi

Już wkrótce rozpoczną się rejonowe spotkania dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Festiwal Życia to największy i najdłuższy plenerowy festiwal katolicki dla młodzieży w Polsce. Zawsze na początku wakacji przyciąga tysiące młodych ludzi z Polski i zagranicy.

W związku ze zmianą serwera ulegną zmianie hasła do wszystkich kont pocztowych w domenie archiczest.pl

Wzorem minionych lat kościoły Częstochowy staną się stacjami weilkopostnego przygotowania do Świąt Paschalnych.

Kościoły stacyjne w Częstochowie 2023

            Od starożytności w Rzymie istniała tradycja pielgrzymowania do kościołów miasta Rzymu w poszczególne dni Wielkiego Postu i Oktawy Wielkanocy. Tradycja ta związana z liturgią stacyjną pod przewodnictwem papieża odnowiona w XX wieku w Rzymie, od kilku lat jest przeszczepiana także do polskich diecezji. W Łodzi, Warszawie, Krakowie a od kilku lat także w Częstochowie wierni zaproszeni są do podjęcia pielgrzymowania do poszczególnych kościołów na terenie miasta, aby uczestniczyć w Mszy Świętej.

            Także w tym roku wszyscy wierni są zaproszeni, by podjąć to pielgrzymowanie, jako szczególne duchowe przeżycie Wielkiego Postu. Każdego dnia okresu Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz Oktawy Wielkanocy jeden kościół miasta Częstochowy stanie się stacją szczególnej modlitwy za Kościół Częstochowski. Zapraszamy wszystkich wiernych miasta Częstochowy, szczególnie członków ruchów, stowarzyszeń i bractw do włączenia się w to dzieło modlitwy.

 

Dokumenty Kościoła na temat Kościołów Stacyjnych

 

Ceremoniale Episcoporum

260 Wszystkie aspekty obchodów Wielkiego Postu winny zmierzać także do tego, aby jaśniej uwydatnić i pogłębić życie miejscowego Kościoła. Dlatego zaleca się, by zwłaszcza w większych miastach odbywały się zgromadzenia Kościoła miejscowego na wzór rzymskich „stacji” pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego. Takie zgromadzenia mogą się odbywać w niedziele albo w dogodne dni tygodnia, w sposób dostosowany do miejscowych zwyczajów. Można je urządzać albo przy grobach świętych, albo w głównych kościołach, w sanktuariach lub w uczęszczanych miejscach pielgrzymkowych .

 

Paschalis Solemnitatis

16 Wszystkie praktyki wielkopostne winny zmierzać do jaśniejszego ukazani i do rozwoju życia lokalnego Kościoła. Zaleca się bardzo zachowywanie i rozwijanie tradycyjnej formy zgromadzenia Kościoła lokalnego na wzór Rzymskiej „Stacji”. Te zgromadzenie wiernych mają się odbywać, zwłaszcza pod przewodnictwem Pasterza diecezji, przy grobach Świętych, w głównych kościołach lub sanktuariach, alboż w częściej odwiedzanych w diecezji miejscach pielgrzymkowych[19].

 

Propozycja programu

    Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu należy poinformować i zaprosić parafian do takiej formy przeżywaniu Wielkiego Postu

    w niedzielę poprzedzającą należy zaprosić parafian.

    Msze Święte wg zwykłego porządku parafialnego

    należy wygłosić krótką (lub dłuższą) homilię do Słowa Bożego przewidzianego na dany dzień liturgiczny z ewentualnym nawiązaniem do idei kościołów stacyjnych oraz kościoła stacyjnego przewidzianego na ten dzień w Rzymie.

    Możliwość spowiedzi przed Mszą Świętą (ok. 45 minut)

    adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 60 minut przed Mszą Świętą

    w piątek (w czasie Wielkiego Postu) zamiast adoracji może być Droga Krzyżowa a w niedzielę (w czasie Wielkiego Postu) Gorzkie Żale

    na zakończenie Mszy Świętej zapowiedzieć kościół stacyjny na dzień następny

    ewentualnie wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00

    Msze Świętą celebrują oraz homilię głoszą księża posługujący w parafii lub zaproszony przez nich gość lub rekolekcjonista (jeśli wypada w czasie rekolekcji)

    w niektóre dni (po wcześniejszym ustaleniu z księdzem proboszczem) Mszy Świętej będzie przewodniczył Arcybiskup Metropolita Częstochowski lub inni biskupi.

 

Więcej informacji można znaleźć:

https://www.niedziela.pl/artykul/147177/nd/Koscioly-stacyjne-w-Rzymie

https://liturgia.wiara.pl/doc/3161660.Rzymskie-stacje

W czasie Wielkiego Postu towarzyszy nam wezwanie i zaproszenie do duchowego i materialnego umartwienia poprzez POST, MODLITWĘ i JAŁMUŻNĘ

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 25 marca 2023 r. odszedł do Pana śp. Idzi Dragan, Tata ks. Tomasza Dragana, Proboszcza Parafii Katolickeij pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Częstochowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 24 marca 2023 r. odeszła do Pana śp. Marianna Pacyna, Mama ks. Marka Pacyny, Proboszcza Parafii Katolickeij pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworzniku. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, który „by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej”, archidiecezja częstochowska przyłącza się do światowej inicjatywy modlitewnej „24 godziny dla Pana”. W tym roku potrwa ona od 17 do 18 marca.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kolejny już raz wystąpiła z ogólnoeuropejską inicjatywą modlitewną „Łańcuch eucharystyczny”. Przez 39 kolejnych dni poszczególne episkopaty będą podejmowały różnorodne inicjatywy modlitewne, upraszając dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 12 marca 2023 r. odszedł do Pana śp. Henryk Marzec, Tata ks. Pawła Marca, Proboszcza Parafii Katolickeij pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Powołana w ubiegłym roku przez arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, w uzgodnieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Komisja do wsparcia go w wizytacji Stowarzyszenia Wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE, zakończyła swoją pracę i przedłożyła raport końcowy.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 8 marca 2023 r. odesła do Pana śp. Urszula Szulakiewicz, Mama ks. Wojciecha Szulakiewicza, Proboszcza Parafii Katolickeij pw. Św. Rocha w Naramicach. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W nocy z 5 na 6 lutego 2023 r. doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Turcji, przy granicy z Syrią. Największe zniszczenia odnotowano w Turcji i Syrii, natomiast wstrząsy odczuli także mieszkańcy Libanu, Iraku i Cypru. Ofiarom katastrofy pomoc niesie Caritas Polska.

Wydawnictwo NIEDZIELA przygotowało materiały duszpasterskie na Wielki Post: rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci i dla wszystkich wiernych, a także dwa zestawy kazań pasyjnych na nabożeństwa Gorzkich Żali.

W dniu 3 marca przypada kolejna rocznica śmierci Biskupa Miłosława Jana KOŁODZIEJCZYKA biskupa pomocniczego Diecezji Częstochowskiej.

Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Ileż to już razy zdumiewamy się aktualnością słowa Bożego. W odczytywanym dzisiaj w brewiarzu kapłańskim fragmencie Listu do Efezjan Święty Paweł napisał bardzo mocne słowa: "Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Niech zniknie wśród was wszelka gorycz, znieważanie i wszelka złość". Im bardziej będziemy słuchać słowa Bożego i wypełniać je, mniej będzie wśród nas „przemądrzałości” i niezgody.

18 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.