szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Życzenia świąteczne dla Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego

 

Przewielebni Księża,

Czcigodne Siostry,

Szanowni Państwo,

nadchodzące dni to czas, w którym pochylając się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, składamy sobie życzenia pełne miłości i wzajemnej życzliwości. Jak co roku zapraszamy Księży, Siostry Zakonne, Przedstawicieli różnych Ruchów, Bractw i Zrzeszeń oraz wszystkich Wiernych do składania życzeń Arcybiskupowi Wacławowi Depo, Metropolicie Częstochowskiemu. Biorąc jednak pod uwagę stan epidemii w naszym kraju i wzrost zakażeń, nie będzie wspólnego spotkania z Księdzem Arcybiskupem. Życzenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kuria@archiczest.pl, pocztą tradycyjną lub przekazać osobiście w Kancelarii Kurii.

Kancelaria Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Na progu dwutysięcznego roku nasz polski pisarz Stanisław Lem postawił bardzo trafną diagnozę, że świat współczesny nie stanowi wspólnoty, lecz zbiegowisko ludzi, którzy patrzą, stoją z boku, interpretują wydarzenia...
Myślę, że wspólnota z Wadowic, za Świętym Janem Pawłem II wie, dokąd idzie, ze świadomością celu. Skąd są i do Kogo idą, i przez czyje pośrednictwo? Dlatego dziękujemy za to świadectwo wiary. Z serca Wam wszystkim błogosławię.

16 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.