szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Zmarł śp. ks. kan. Jan Kierat (Diecezja Sosnowiecka)

24 sierpnia 2022 roku
w 62 roku życia i 37 roku kapłaństwa
odszedł do Pana

ks. kan. Jan KIERAT
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Ciągowicach.

Plan uroczystości pogrzebowych:


26 sierpnia 2022 roku
PIĄTEK

9.30 - różaniec w intencji śp. ks. Jana w kościele pw. św. Bartłomieja Ap. w Ciągowicach;
10.00 - msza święta żałobna pod przewodnictwem
J.E. ks. bpa Grzegorza Kaszaka
w kościele pw. św. Bartłomieja Ap. w Ciągowicach.
Następnie eksporta do Starokrzepic.

15.00 - msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem
J.E. ks bpa seniora Antoniego Długosza
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach
(ul. Oleska 222, 42-161 Starokrzepice).

Ś.p. ks. kan. Jan Kierat po mszy świętej pogrzebowej pochowany zostanie
w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Starokrzepicach.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, prezbiter Jan,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ks. dr Mariusz Karaś
Kanclerz

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Dzisiaj w całym Kościele Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian przypomniał nam przymioty miłości: „miłość nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie dopuszcza się bezwstydu, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy...” Streszczeniem tych przymiotów jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus, który swoją miłością miłosierną zwycięża.

3 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.