szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Zarządzenie Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, w sprawie nowych zasad przygotowania kanoniczno-duszpasterskiego do zawierania małżeństw

 

 

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

 

Częstochowa, dn. 4 maja 2020

L. dz. 616/5.1.1/2020

ZARZĄDZENIE

 

Mając na uwadze, że z dniem 1 czerwca 2020 r. wchodzi w życie uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich  z  narzeczonymi  przed  zawarciem  małżeństwa  kanonicznego z dnia 8 października 2019 r., który reguluje na nowo kwestie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi i określa zasady obowiązujące  w dziedzinie zawierania małżeństw oraz wynikającej z tego dezaktualizacji dotychczas używanych w Archidiecezji Częstochowskiej formularzy pism w sprawach sakramentu małżeństwa, zarządzam, iż przestaje obowiązywać Instrukcja w sprawie małżeństw zawieranych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z 15 maja 2009 r.

  Jednocześnie zobowiązuję duszpasterzy w Archidiecezji Częstochowskiej do:

-  zapoznania się z treścią powyższego Dekretu;

-  stosowania wyłącznie dołączonego do Dekretu nowego wzoru Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa
wraz z załącznikami;

-  korzystania wyłącznie z nowych formularzy obowiązujących w procedurach wynikających z prawa małżeńskiego i udostępnionych na serwisie archiczest.pl oraz dostępnych także w wersji drukowanej w siedzibie Kurii Metropolitalnej;

-  stosowania nowych zasad rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa zgodnymi z wytycznymi Dekretu.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

(-)+ Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

 

DEKRET OGÓLNY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O PRZEPROWADZANIU ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE DO POBRANIA

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszej Ewangelii powraca do nas tajemnica Kościoła, kiedy Chrystus wskazuje Piotrowi na jego zadanie: "Pomimo twojej grzeszności będziesz ludzi łowił". Czymże jest więc Kościół, jeśli nie wspólnotą uczniów, którzy z wiarą wpatrują się w Jezusa jako Jedynego Zbawiciela. Jednocześnie jest Siecią zbawczą dla wszystkich, którzy nie chcą się zatracić, ale osiągnąć Zbawienie.

10 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.