szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Zachęta do wiernych Archidiecezji Częstochowskiej

 

ZACHĘTA DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

            Czas pandemii koronawirusa był związany z ograniczeniami w działalności duszpasterskiej parafii oraz ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Był to także czas zawieszenia większości spotkań duszpasterskich oraz grup parafialnych i ponadparafialnych. Pierwsze poważne obostrzenia w gromadzeniu się ludzi zostały wprowadzone na początku Wielkiego Postu – czasu przygotowania do Świąt Paschalnych.

            W wielu parafiach nie odbyły się z tego powodu rekolekcje wielkopostne. Wielu wiernych nie miało także dostępu do sakramentu Pokuty i Pojednania, a także do Komunii Świętej Wielkanocnej. Okres Komunii Świętej Wielkanocnej trwa w Kościele w Polsce do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

            Czas obecny przynosi znoszenie wielu ograniczeń, także związanych z działalnością duszpasterską. Powoli widać wzrost liczby wiernych uczestniczących we Mszy Świętej nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie. W parafiach, w których posługuje więcej księży, widać także wzrost liczby osób korzystających z sakramentu Pokuty i Pojednania. Cieszy wzrost zainteresowania spotkaniami formacyjnymi wśród młodzieży i dorosłych, nie tylko online, ale w rzeczywistej wspólnocie wierzących.

            Papież Franciszek przestrzega przed ograniczaniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, co - jak podkreślił - może się przerodzić w swoistą wiarę „wirtualną”, bez możliwości rzeczywistego udziału w sakramentach (17 kwietnia 2020 r.).

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

            Zachęcamy do korzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania, zwłaszcza jeszcze w okresie Komunii Świętej wielkanocnej. W parafiach, gdzie posługuje tylko jeden kapłan, można to uczynić przez zaproszenie księży z sąsiednich parafii, podobnie jak się to czyni przy okazji spowiedzi rekolekcyjnej. Możliwość spowiedzi należy dać wiernym także w czasie dawnej oktawy Bożego Ciała. Przy organizacji spowiedzi należy zadbać o środki ostrożności i higieny.

 

Eucharystia

            W niektórych parafiach na czas ograniczeń związanych z liczbą osób uczestniczących w liturgii zostały wprowadzone dodatkowe godziny Mszy Świętych. Prosimy o pozostawienie większej liczby Mszy Świętych zwłaszcza tam, gdzie z uwagi na dalej panujące ograniczenia, nie ma możliwości zgromadzenia większej liczby wiernych. Przy sprawowaniu więcej niż jednej Mszy Świętej przypominamy o obowiązujących przepisach w kwestii celebrowania drugiej i kolejnej Mszy Świętej danego dnia. Przypomina się także o konieczności zwrócenia się z prośbą do Księdza Arcybiskupa o możliwość kwadrynacji w tych przypadkach, gdy jest to konieczne.

 

Spotkania formacyjne

            Większość spotkań formacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych została zawieszona od połowy marca. W obliczu łagodzenia obostrzeń rządowych, ale przede wszystkim, w trosce o rozwój duchowy wiernych, warto rozważyć powrót, przynajmniej częściowy spotkań formacyjnych, zwłaszcza dla grup dorosłych i starszej młodzieży. Słychać też pragnienie autentycznego rzeczywistego spotkania we wspólnocie, w której można wzrastać w wierze.

 

            Wyżej wymienione propozycje i zachęty nie wyczerpują wszystkich możliwości. Dlatego zachęcamy duszpasterzy do kreatywności duszpasterskiej w poszukiwaniu nowych form wyjścia z konkretną propozycją ewangelizacyjną i duszpasterską do wiernych w parafiach i wspólnotach. W tych propozycjach należy brać pod uwagę zasady bezpieczeństwa, obowiązujące prawo państwowe i kościelne, ale nade wszystko troskę o zbawienie ludzi oraz o budowanie żywych, realnych, a nie wirtualnych wspólnot.

 

            Niniejsze propozycje mogą się zmieniać w zależności od znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z gromadzeniem się i przemieszczaniem się ludzi.

 

*   *   *

 

Treść niniejszej zachęty została zatwierdzona przez Księdza Arcybiskupa Wacława DEPO, Metropolitę Częstochowskiego, który polecił przekazać ją wszystkim duchownym i wiernym świeckim.

 

 

Częstochowa, 24 maja 2020 r.

 

 

(-) ks. Adam POLAK
|Sekretarz Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

 


 DOKUMENT DO POBRANIA

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Święty Paweł pouczył nas, że gdy nie potrafimy się modlić; wyrazić słowami tego, czego pragniemy, to Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. To On doprowadza nas do całej prawdy, przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o sądzie Boga i czyni nas świadkami. Bez pomocy Ducha Świętego nie będziemy prawdziwi, nie będziemy jednością, przebaczający sobie nawzajem i nie będziemy wspólnotą... A słowo wspólnota dzisiaj niektórych razi...

19 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.