szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada (wtorek) Kościół zachęca nas do refleksji nad wielką nadzieją, która opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa – Chrystus zmartwychwstał, i również my będziemy z Nim. Święci i błogosławieni są najbardziej wiarygodnymi świadkami nadziei chrześcijańskiej, ponieważ żyli nią w pełni w czasie swojej egzystencji, wśród radości i cierpień, praktykując Błogosławieństwa, które głosił Jezus. Ewangeliczne Błogosławieństwa są w istocie drogą świętości, a świętość jest dla nas darem i wezwaniem.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopada (środa) polecamy Bożemu Miłosierdziu drogie nam osoby, a szczególnie tych, którzy oczekują naszej modlitewnej pomocy, aby wejść do radości życia wiecznego. Modlitwa za zmarłych, wzmocniona nadzieją daną przez Chrystusa zmartwychwstałego, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich.

Te dwa chrześcijańskie święta przypominają nam o więzi, jaka istnieje między Kościołem na ziemi – jesteśmy nim my – i Kościołem w niebie, między nami i naszymi bliskimi, którzy już przeszli do innego życia.

W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: - brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy); - stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna; - przyjęcie Komunii świętej; - odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego (nie w intencji samego papieża, ale w intencjach, w których modli się każdego dnia papież).

 

Msze święte pod przewodnictwem Księży Biskupów

W uroczystość Wszystkich Świętych w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule główna Msza św. o godz. 12, a następnie procesja, którą poprowadzi Arcybiskup Wacław Depo. Na cmentarzu św. Józefa główna Msza św. w kaplicy o godz. 12.00, którą będzie celebrował Biskup Andrzej Przybylski, a następnie poprowadzi procesję po cmentarzu. Na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie Msza św. w kościele św. Rocha i św. Sebastiana o godz. 15.00 celebrowana przez Biskupa Antoniego Długosza. Wcześniej o 14.30 będzie miała miejsce procesja po cmentarzu.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) – 2 listopada o godz. 12 w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych biskupów pomocniczych, natomiast o godz. 18 w archikatedrze zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za zmarłych biskupów diecezjalnych i wiernych. Modlitwom tym będzie przewodniczył Biskup Andrzej Przybylski.

 

Porządek nabożeństw na cmentarzach w Częstochowie:

 

Cmentarz św. Józefa

ul. Palmowa 22

Msza św.: godz. 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00

 

Cmentarz Kule

ul. Cmentarna 47

Msza św.: godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.30

 

Cmentarz św. Rocha

ul. św. Rocha 79

Msza św.: godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00


ks. dr Krzysztof Bełkot
Referat Prawny Dyscypliny
Sakramentów i Sakramentaliów

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Święty Paweł pouczył nas, że gdy nie potrafimy się modlić; wyrazić słowami tego, czego pragniemy, to Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. To On doprowadza nas do całej prawdy, przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o sądzie Boga i czyni nas świadkami. Bez pomocy Ducha Świętego nie będziemy prawdziwi, nie będziemy jednością, przebaczający sobie nawzajem i nie będziemy wspólnotą... A słowo wspólnota dzisiaj niektórych razi...

19 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.