szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi

25 listopada 2023 r. odbędzie się diecezjalne spotkanie dla młodzieży - Kana Młodych.

Już po raz 10. zostały przygotowane częstochowskie materiały duszpasterskie na Adwent. W tym roku projekt realizowany jest pod tytułem: „Don Bosco. Do Jezusa z Matką Boską”.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 18 listopada 2023 r. odszedł do Pana śp. Marek Witek, Tata ks. Andrzeja Witka, Wikariusza Parafii Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Serdecznie zapraszamy na Oratorium "Jak Ojciec i Syn", które odbędzie się w dniu 19 listopada 2023 r.  w ramach 7. Światowego Dnia Ubogich.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 17 listopada 2023 r. odszedł do Pana śp. ks.  Sławomir Masłowski, Proboszcz Parafii Katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W ramach przygotowań do 100-lecia Kościoła Częstochowskiego rozpoczyna się cykl konferecnji poświęconych histori diecezji częstochowskiej i jej pasterzy.

Formacja w Studium posiada charakter wieloaspektowy, głównie zaś skupia się na formacji liturgicznej, duszpasterskiej i muzycznej. Studium zapewnia zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz odpowiednią bazę lokalową i instrumentarium.

Arcybiskup Metropolita Częstochowski prosi o modlitwę z Ojczyznę w dniach poprzedzających wybory.

Częstochowskie parafie zapraszają do udziału w katechezach Drogi Neokatechumenalnej.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 31 października 2023 r. odszedł do Pana śp. ks. kan. Stanisław Kochel, emerytowany Proboszcz Parafii Katolickiej pw. Św. Marcina w Siemkowicach. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół pielgrzymujący po ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej świętości. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada, Kościół modli się za tych, którzy jeszcze oczekują na wejśće w szczęście Nieba.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 25 października 2023 r. odeszła do Pana śp. Teresa BOCIĄGA (primo voto MAJCHRZAK), Mama śp. ks. mgr. Jerzego MAJCHRZAKA i śp. ks. mgr. Marka MAJCHRZAKA. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że 13 paźdaziernika 2023 r. odszedł do Pana śp. ks. kan. Leszek Turek, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu (Diecezjia Sosnowiecka). Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W dniach 4 - 29 października 2023 r. w Rzymie odbędzie się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Papież Franciszek prosi wszystkich wiernych by w tych szczególnych dniach towarzyszyli ojcom synodalny, oraz innym zgromadzonym w Rzymie intensywną modlitwą.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 18 października 2023 r. odeszła do Pana śp. Marianna Filipecka, Mama ks. Andrzeja Filipeckiego, emerytowanego Proboszcza Parafii Katolickiej pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zawierciu. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy sięw modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W duchu Świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, pragnę wypowiedzieć następujące zadanie: "Kimkolwiek jesteśmy i gdziekolwiek jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości poprzez prawdę, a nie zamęt i zło!".

23 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.