szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi

Siostry Dominikanki serdecznie zapraszają wszystkich czcicieli św. Anny do wzięcia udziału w uroczystościach odpustowych ku czci Patronki Sanktuarium

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 18 lipca 2021 r. zmarł Ks. kan. Henryk Marciniak, emerytowany proboszcz Parafii św. Marcina w Kłomnicach. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 16 lipca 2021 r. zmarł śp. Ryszard Malewski, Tata Pani Aleksandry Mieczyńskiej, Zastępcy Dyrektora Katolickiej Rozgłośni Radiowej „FIAT” w Częstochowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Rozpoczyna się kolejna edycja rekolekcji Oddanie 33. Tym razem, przez 33 dni będzie można przeżyć duchowe ćwiczenia w oparciu o nauczanie Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 6 lipca 2021 r. zmarła śp. Henryka Wolna, mama śp. ks. Stanisława Wolnego. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 14 lipca 2021 r. zmarła śp. Julia Grela, mama śp. Ks. Grzegorza Greli (nekrolog).

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 15 lipca 2021 r. zmarł Ks. kan. Czesław Kabała, emerytowany proboszcz Parafii św. Doroty w Przyrowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostały zamieszczone w nekrologu.

W dniu 6 lipca będziemy obchodzić 58. rocznicę śmierci Bp. Zdzisława Golińskiego, który w latach 1951-1963 pełnił urząd biskupa Diecezji Częstochowskiej.

Z dumą publikujemy wyniki konkursu: NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2020 r., gdyż tytuł taki przyznano Katolickiej Parafii Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie  za „Iluminację zewnętrzną budynku Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie oraz oświetlenie wewnętrzne Bazyliki”.

W Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie kształcimy i formujemy przyszłych katechetów szkolnych i parafialnych, świeckich współpracowników duszpasterstwa, animatorów wspólnot, a także organistów i doradców życia rodzinnego.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, że 28 czerwca 2021 r. zmarł śp. ks. Krystian Klimas, emerytowany proboszcz parafii pw. NSPJ w Dzietrzkowicach (Diecezja Kaliska).

Siostry Służebniczki zapraszają do nowego Niepublicznego Przedszkola im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Częstochowie. Szczegóły na plakacie.

Ojcowie Paulini, Ks. Stanisław Kotyl - Proboszcz Parafii Żarki oraz Władze Miasta i Gminy Żarki zapraszają na odpust połączony z ogłoszeniem Matli Bożej Leśniowskiej patronką Gminy Żarki. 

Mając na uwadze decyzję Konferencji Episkopatu Polski  z dnia 12 czerwca 2021 r., dotyczącą zniesienia dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych (por. pkt 2. Komunikatu z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski) działając zgodnie z kan. 87 § 1 KPK z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.

Kuria Metropolitalna z przykrością informuje, że 18 czerwca 2021 r. zmarł śp. Roman Parulski, tata p. Anety Noszczyk, pracownika Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostałt zamieszczone w nekrologu.

Caritas zaprasza seniorów 60+ do programu ETNA (Emerytalne Towarzystwo Nowej Aktywności), którego celem jest zaangażowanie w działaność wewnątrz parafialną lub na rzecz lokalnej społeczności.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Na progu dwutysięcznego roku nasz polski pisarz Stanisław Lem postawił bardzo trafną diagnozę, że świat współczesny nie stanowi wspólnoty, lecz zbiegowisko ludzi, którzy patrzą, stoją z boku, interpretują wydarzenia...
Myślę, że wspólnota z Wadowic, za Świętym Janem Pawłem II wie, dokąd idzie, ze świadomością celu. Skąd są i do Kogo idą, i przez czyje pośrednictwo? Dlatego dziękujemy za to świadectwo wiary. Z serca Wam wszystkim błogosławię.

16 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.