szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Spotkanie formacyjne Pomocników Matki Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej

 

Spotkanie formacyjne Pomocników Matki Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej

 

W Archidiecezji Częstochowskiej trwa Nawiedzenie Matki Bożej. Jego inicjatorem był bł. Stefan WYSZYŃSKI, który przebywając w miejscu internowania nie mógł uczestniczyć 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze w obchodach 300-lecia Ślubów jasnogórskich złożonych przez króla Jana Kazimierza przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. Już w następnym roku, po uwolnieniu z miejsca odosobnienia w Komańczy, Prymasa Tysiąclecia udał się do Rzymu z wierną kopią Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą poświęcił papież Pius XII. W sierpniu 1957 roku rozpoczęła się peregrynacja tego obrazu po parafiach w naszej Ojczyźnie.

Pragnieniem Prymasa WYSZYŃSKIEGO było, aby peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej ożywiła i umocniła wiarę katolików w Polsce, by stali się zaangażowanymi świadkami Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Bł. Stefan WYSZYŃSKI pisał: „Pragnę was zaprosić do współdziałania – w duchu tej wiary i ufności – w dziele wprowadzania w życie naszych Ślubów Jasnogórskich i zobowiązań, płynących z Milenijnego Aktu Oddania się narodu Matce Chrystusowej w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie
i w ojczyźnie naszej. (…) Pilnym więc zadaniem Kościoła w Polsce jest przygotowanie do pracy katolików świeckich, włączonych czynnie w działalność apostolską w ścisłej współpracy z biskupami i kapłanami, zarówno diecezjalnymi jak i zakonnymi.”

Ruch Pomocników Matki Kościoła, założony przez Prymasa WYSZYŃSKIEGO, stwarza możliwość stawania się katolikami bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi za Kościół Chrystusowy i naszą Ojczyznę.

Zapraszam wszystkich Pomocników Matki Kościoła na spotkanie formacyjne do Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie, ul. Stefana kard. Wyszyńskiego 12 w dniu 16 czerwca 2024 r.

Program spotkania:

- godz. 9.00 – zawiązanie wspólnoty

- godz. 9.30 - Msza św.

- godz. 11.00 – konferencja formacyjna

- godz. 12.00 – dzielenie się doświadczeniem, świadectwa, propozycje

 

Zapraszam do współpracy duszpasterzy, którzy przygotowują się do Nawiedzenia Matki Bożej w parafii i tych, którzy już przeżyli peregrynację w swych parafiach, aby podjąć próbę stworzenia lub odtworzenia wspólnot Pomocników Matki Kościoła. Proszę zachęcić osoby, które pragną pogłębić pobożność maryjną do udziału w powyższym spotkaniu. Wszyscy chętni do większego zaangażowania się w życie Kościoła są mile widziani.

 

Ks. Marian SZCZERBA
moderator PMK


 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W tych dniach, w sposób szczególny obchodzimy święto Ordynariatu Polowego, w stulecie jego zaistnienia. Ale jednocześnie trzeba przypomnieć, że ponad 50 lat po zerwaniu Konkordatu ze Stolicą Apostolską „owocowało” to między innymi włączeniem alumnów w szeregi żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. I to nie w celu obrony i budowy jedności w Narodzie, ale złamania ich kręgosłupów moralnych i decyzji opowiadania się za Bogiem i za służbą Ojczyźnie.

5 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.