szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z racji śmierci papieża emeryta Benedykta XVI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

 

Częstochowa, 2 stycznia 2023 r.

 L. dz. 5/4.1/2023

 

  

Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka,

 

W ostatnim dniu minionego już Roku Pańskiego 2022 otrzymaliśmy smutną wieść o śmierci papieża emeryta Benedykta XVI. Z bólem przyjmujemy informację o odejściu do Domu Ojca tego, który w latach 2005 – 2013 kierował Kościołem Chrystusowym jako 265. następca Św. Piotra Apostoła, a od czasu swego ustąpienia z urzędu Biskupa Rzymu, w odsunięciu od świata swe modlitwy i cierpienia ofiarował w intencjach Kościoła i Ojca Świętego Franciszka.

W duchu wdzięczności już 31 grudnia, w dniu śmierci, i 1 stycznia nowego roku modliliśmy się za świętej pamięci papieża emeryta Benedykta XVI w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie oraz w Kaplicy Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Nasze wspólne dziękczynienie Kościoła Częstochowskiego za życie i posługę papieża emeryta Benedykta XVI i modlitwa o łaskę życia wiecznego dla niego będą mieć miejsce w dniu pogrzebu, czyli 5 stycznia br. o godzinie 18.00 w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Modlitwie tej będzie przewodniczył Biskup Andrzej PRZYBYLSKI. Ja zaś będę tego dnia reprezentował Archidiecezję Częstochowską podczas uroczystości pogrzebowych w Watykanie, duchowo łącząc się z wiernymi zgromadzonymi w naszej Archikatedrze. Kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych zapraszam do udziału w tej modlitwie wiary, nadziei i miłości Kościoła Częstochowskiego.

Wszystkich kapłanów naszej Archidiecezji proszę, by w duchu miłości i wdzięczności, odprawili za zmarłego papieża emeryta trzy msze święte. Tym, którzy z racji przyjętych już zobowiązań lub porządku liturgii parafialnej musieliby odprawić tego samego dnia drugą mszę, udzielam na mocy kan. 905 § 2 KPK prawa binacji, które ma zastosowanie wyłącznie dla wypełnienia tego obowiązku.

Stosowanie do komunikatu Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, na okoliczność sprawowania Mszy Świętej w intencji zmarłego emerytowanego Biskupa Rzymu Benedykta XVI, należy skorzystać (o ile pozwala na to kalendarz liturgiczny) z formularza mszalnego Za zmarłego papieża (n. 15-17, Mszał rzymski, s. 221’-223’). Antyfony należy zaczerpnąć z formularza Za zmarłych, oraz zastosować Prefację o zmarłych (n. 86-90). Liturgię sprawujemy w szatach koloru fioletowego, choć tradycja Kościoła i praktyka rzymska dają przywilej sprawowania tej liturgii w kolorze czerwonym.

W duchu wiary i chrześcijańskiej nadziei módlmy się za zmarłego papieża emeryta Benedykta XVI, „pokornego pracownika Winnicy Pańskiej”, aby Ten, który powierzył mu troskę o Swój Kościół, przyjął go do radości Nieba:

Wszechmogący i wierny Boże, Ty sprawiedliwie nagradzasz robotników Twojej winnicy, Ty ustanowiłeś następcą świętego Piotra i pasterzem całego Kościoła Twojego sługę, naszego papieża emeryta Benedykta,  spraw, aby w wieczności radował się owocami Twojej łaski i miłosierdzia, których wiernym szafarzem był na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech przez Boże Miłosierdzie odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

 

  

 

 

 

 

 

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Podczas Zwiastowania, jak również przy tajemnicy Bożego Narodzenia występuje Osoba Ducha Świętego działająca, jako Miłość Ojca i Syna. Dlatego przyzywamy Go dzisiaj, w czasach szczególnego zamętu, nie odróżniania prawdy od kłamstwa, a dobra od zła.
Prośmy, żeby Maryja - Matka Chrystusa i Kościoła, pomimo naszej grzeszności i słabości, wypraszała nam wierność Chrystusowi.

7 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.