szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z racji śmierci papieża emeryta Benedykta XVI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

 

Częstochowa, 2 stycznia 2023 r.

 L. dz. 5/4.1/2023

 

  

Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka,

 

W ostatnim dniu minionego już Roku Pańskiego 2022 otrzymaliśmy smutną wieść o śmierci papieża emeryta Benedykta XVI. Z bólem przyjmujemy informację o odejściu do Domu Ojca tego, który w latach 2005 – 2013 kierował Kościołem Chrystusowym jako 265. następca Św. Piotra Apostoła, a od czasu swego ustąpienia z urzędu Biskupa Rzymu, w odsunięciu od świata swe modlitwy i cierpienia ofiarował w intencjach Kościoła i Ojca Świętego Franciszka.

W duchu wdzięczności już 31 grudnia, w dniu śmierci, i 1 stycznia nowego roku modliliśmy się za świętej pamięci papieża emeryta Benedykta XVI w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie oraz w Kaplicy Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Nasze wspólne dziękczynienie Kościoła Częstochowskiego za życie i posługę papieża emeryta Benedykta XVI i modlitwa o łaskę życia wiecznego dla niego będą mieć miejsce w dniu pogrzebu, czyli 5 stycznia br. o godzinie 18.00 w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Modlitwie tej będzie przewodniczył Biskup Andrzej PRZYBYLSKI. Ja zaś będę tego dnia reprezentował Archidiecezję Częstochowską podczas uroczystości pogrzebowych w Watykanie, duchowo łącząc się z wiernymi zgromadzonymi w naszej Archikatedrze. Kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych zapraszam do udziału w tej modlitwie wiary, nadziei i miłości Kościoła Częstochowskiego.

Wszystkich kapłanów naszej Archidiecezji proszę, by w duchu miłości i wdzięczności, odprawili za zmarłego papieża emeryta trzy msze święte. Tym, którzy z racji przyjętych już zobowiązań lub porządku liturgii parafialnej musieliby odprawić tego samego dnia drugą mszę, udzielam na mocy kan. 905 § 2 KPK prawa binacji, które ma zastosowanie wyłącznie dla wypełnienia tego obowiązku.

Stosowanie do komunikatu Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, na okoliczność sprawowania Mszy Świętej w intencji zmarłego emerytowanego Biskupa Rzymu Benedykta XVI, należy skorzystać (o ile pozwala na to kalendarz liturgiczny) z formularza mszalnego Za zmarłego papieża (n. 15-17, Mszał rzymski, s. 221’-223’). Antyfony należy zaczerpnąć z formularza Za zmarłych, oraz zastosować Prefację o zmarłych (n. 86-90). Liturgię sprawujemy w szatach koloru fioletowego, choć tradycja Kościoła i praktyka rzymska dają przywilej sprawowania tej liturgii w kolorze czerwonym.

W duchu wiary i chrześcijańskiej nadziei módlmy się za zmarłego papieża emeryta Benedykta XVI, „pokornego pracownika Winnicy Pańskiej”, aby Ten, który powierzył mu troskę o Swój Kościół, przyjął go do radości Nieba:

Wszechmogący i wierny Boże, Ty sprawiedliwie nagradzasz robotników Twojej winnicy, Ty ustanowiłeś następcą świętego Piotra i pasterzem całego Kościoła Twojego sługę, naszego papieża emeryta Benedykta,  spraw, aby w wieczności radował się owocami Twojej łaski i miłosierdzia, których wiernym szafarzem był na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech przez Boże Miłosierdzie odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

 

  

 

 

 

 

 

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Pytał się przed laty kard. Joseph Ratzinger: "Dlaczego wiara chrześcijańska ma szanse przetrwania na zawsze?" I dał taką odpowiedź: "Bo Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, w darach i mocy Ducha Świętego, przezwycięża wszelki fatalizm zła i śmierci".
Maryjo, Matko życia, módl się za nami.
Święty Pawle Pierwszy Pustelniku, módl się za nami".

15 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.