szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Rocznice śmierci Biskupów Częstochowskich

 

 

W dniu 12 lutego przypada 39. rocznica śmierci II Biskupa Częstochowskiego
Biskupa Stefana BAREŁY,

a w dniu 13 lutego przypada 72. rocznica śmierci I Biskupa Częstochowskiego
Biskupa Teodora KUBINY.


Z tej racji w niedzielę, 12 lutego, o godzinie 18.00, w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie sprawowana będzie pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Przybylskiego Msza święta w intencji zmarłych Biskupów Częstochowskich.

+

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi słudzy, nasi biskupi Teodor i Stefan, którym powierzyłeś troskę o Kościół Częstochowski, weszli do radości swojego Mistrza i otrzymali nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii odnajdujemy pewną pedagogikę maryjną. Otóż Ewangelista, ukazując Jej godność i rozważanie w sercu wszystkich tajemnic, które przeżywała wraz z Józefem, kończy fragment imieniem "Jezus". To imię było objawione w Zwiastowaniu, a oznacza: "Bóg jest zbawieniem".
Dlatego przyjmijmy ten dar, by Jezus wszedł w nasze życie i zjednoczył się z każdym człowiekiem.

1 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.