szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Rekolekcje szkolne

W związku z nadchodzącym czasem organizowania szkolnych rekolekcji wielkopostnych, uwzględniając komunikaty podane na ten temat na zebraniu dziekanów (31.01.2022), informujemy, że:

1. Ze względu na sytuację pandemiczną i dynamicznie zmieniające się zarządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzję o organizowaniu szkolnych rekolekcji wielkopostnych w tradycyjnej formie (np. w małych grupach) podejmuje ksiądz proboszcz w porozumieniu z dyrektorami szkół [Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, ze zm.], kierując się roztropnością duszpasterską i bieżącymi wskazaniami w zakresie zasad bezpieczeństwa sanitarnego dotyczącymi zarówno szkoły, jak i kościoła.

2. Jeżeli nie pozwolą na to zmieniające się przepisy obowiązujące w szkołach (np. wykluczające masowe gromadzenie się), można zaproponować popołudniowe spotkania rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży, umieszczając je w planie wielkopostnych rekolekcji parafialnych, umożliwiając dzieciom i młodzieży udział w spowiedzi i przyjęciu Komunii św.

3. Jednocześnie, podobnie jak w roku ubiegłym, katecheci będą mogli skorzystać z propozycji rekolekcji online, które mogą przeprowadzić w ramach lekcji religii.

Referat Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszej Ewangelii św. Marek przypomniał nam bardzo trudne pytanie Jezusa: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Każdy, kto wypełnia wolę Ojca mego, ten mi jest bratem, siostrą i matką". Ta mocna więź Maryi z Chrystusem stanowi podstawę do Jej najpiękniejszego tytułu: "Bogurodzica". A Kościół naszych dni ośmielił się dołączyć: "Wszechmoc Błagająca". Zawierzmy więc Chrystusowi wszystkich i wszystko przez Maryję.

29 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.