szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Rekolekcje szkolne

W związku z nadchodzącym czasem organizowania szkolnych rekolekcji wielkopostnych, uwzględniając komunikaty podane na ten temat na zebraniu dziekanów (31.01.2022), informujemy, że:

1. Ze względu na sytuację pandemiczną i dynamicznie zmieniające się zarządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzję o organizowaniu szkolnych rekolekcji wielkopostnych w tradycyjnej formie (np. w małych grupach) podejmuje ksiądz proboszcz w porozumieniu z dyrektorami szkół [Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, ze zm.], kierując się roztropnością duszpasterską i bieżącymi wskazaniami w zakresie zasad bezpieczeństwa sanitarnego dotyczącymi zarówno szkoły, jak i kościoła.

2. Jeżeli nie pozwolą na to zmieniające się przepisy obowiązujące w szkołach (np. wykluczające masowe gromadzenie się), można zaproponować popołudniowe spotkania rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży, umieszczając je w planie wielkopostnych rekolekcji parafialnych, umożliwiając dzieciom i młodzieży udział w spowiedzi i przyjęciu Komunii św.

3. Jednocześnie, podobnie jak w roku ubiegłym, katecheci będą mogli skorzystać z propozycji rekolekcji online, które mogą przeprowadzić w ramach lekcji religii.

Referat Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Na progu dwutysięcznego roku nasz polski pisarz Stanisław Lem postawił bardzo trafną diagnozę, że świat współczesny nie stanowi wspólnoty, lecz zbiegowisko ludzi, którzy patrzą, stoją z boku, interpretują wydarzenia...
Myślę, że wspólnota z Wadowic, za Świętym Janem Pawłem II wie, dokąd idzie, ze świadomością celu. Skąd są i do Kogo idą, i przez czyje pośrednictwo? Dlatego dziękujemy za to świadectwo wiary. Z serca Wam wszystkim błogosławię.

16 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.