szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Rekolekcje szkolne

 

ZARZĄDZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, biorąc pod uwagę aktualne obostrzenia i zasady bezpieczeństwa, zostają odwołane rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży w formie dotychczas obowiązującej. Zaleca się ich organizowanie w ramach rekolekcji parafialnych, w taki sposób, by zostały zachowane wszelkie wskazania strony państwowej i kościelnej związane z limitami wiernych w świątyniach przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych. Mając to na względzie, proboszczowie nie powinni kierować do szkół, znajdujących się na terenie ich parafii, pism informujących o planowanych terminach rekolekcji szkolnych. Referat Katechetyczny przygotowuje szkolne rekolekcje online. Ich transmisję będzie można wykorzystać w ramach zdalnej katechezy w Wielkim Poście. Szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane w późniejszym terminie.

 

Referat Katechetyczny

Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

 

 

Częstochowa, dn. 22 stycznia 2021 r.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Sobór Watykański II w jednym ze swoich najważniejszych dokumentów - Konstytucji Dogmatycznej o Kościele - określił rolę Kościoła, że jest on w Chrystusie "światłością narodów". Bardzo często słyszymy pytanie: Co mi daje Kościół? To odpowiedzmy sobie: kim bylibyśmy bez Kościoła? Chodzilibyśmy nadal w ciemnościach i skazani na bezsens życia...

31 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.