szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Rekolekcje dla kapłanów

 

W tym roku do udziału w rekolekcjach na terenie Archidiecezji Częstochowskiej zobowiązani są kapłani nieparzystych roczników święceń.

Propozycje rekolekcji:

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

  • 7-10 listopada (początek 19.00, zakończenie 13.00); rekolekcjonista o. Marcin CIECHANOWSKI OSPPE, egzorcysta
    z Jasnej Góry;

 

DOM REKOLEKCYJNY ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
W OLSZTYNIE

  • 14-17 listopada (początek 19.00, zakończenie 13.00); rekolekcjonista ks. prałat Marek PIEŃKOWSKI, dyrektor Opactwa Jarosławskiego w Jarosławiu;
  • 21-24 listopada (początek 19.00, zakończenie 13.00); rekolekcjonista: o. Marian WALIGÓRA OSPPE, były przeor Jasnej Góry.

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 603 767 299 lub drogą elektroniczną: b.kozlowski60@gmail.com

Pozostali kapłani także mogą się zgłosić na wyżej wymienione rekolekcje.

 

Ks. Bernard KOZŁOWSKI
Wikariusz Biskupi ds. Formacji Kapłańskiej

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Wobec dramatycznych wydarzeń zarówno w Koszalinie, jak i w Gdańsku różnimy się interpretacjami i postulatami. A trzeba by przyjąć ten trudny program papieski: "Wymagajmy od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali" tego, czy innego spełnienia obowiązków. Nie zapominajmy, że jedynie wiara, choć jest ciężarem, przynosi światło w ciemnościach zła i śmierci.

17 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.