szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Przypomnienie zasad dotyczących udzielania Komunii świętej w stanie epidemii

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony księży i osób świeckich przypominamy, że Konferencja Episkopatu Polski w dniu 9 marca 2005 r. postanowiła, że w Kościele katolickim w Polsce obowiązuje następująca zasada: “Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię na rękę gestem wyciągniętej dłoni, należy mu w taki sposób jej udzielić”. Jednocześnie przypomina się, że główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40). Ze względu na pandemię, zaleca się jednak usilnie, by udzielać Komunii świętej na rękę i prosić wiernych, by w taki właśnie sposób to czynili. Trzeba jednak prośbę uzupełnić odpowiednim przygotowaniem: krótką katechezą, ale też instruktażem „technicznym” w jaki sposób mają podchodzić do szafarza i w jaki sposób przyjmować Komunię świętą.

W związku z pojawiającymi się także w środowisku kościelnym wątpliwościami, a nawet zarzutami, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę jest niegodne lub wręcz jest profanacją, w dniu 3 października 2020 r. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP wydała specjalny komunikat, w którym uzasadnia błędność takich zarzutów, ale również przypomina obowiązujące w Kościele zasady. W komunikacie po zakończeniu 387. Zebrania Plenarnego KEP biskupi przypomnieli, że „nie można zarzucać braku szacunku dla Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą na rękę. Stolica Apostolska uznaje ten sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego za godziwy”.

Przed rozpoczęciem rozdzielania Komunii świętej trzeba poinformować wiernych o sposobie jej przyjmowania i organizacji komunikowania. Jeśli jest dwóch lub więcej szafarzy, jeden (lub część) rozdziela osobom pragnącym przyjąć Komunię świętą do ust, a drugi (lub pozostali) tym, którzy chcą przyjąć Komunię na rękę. Należy także jasno określić w którym miejscu będzie w jaki sposób rozdzielana. Jeśli Komunii udzielał będzie tylko jeden szafarz, najpierw udziela pragnącym przyjąć na rękę, a następnie pragnącym przyjąć do ust.

Przed rozpoczęciem udzielania Komunii główny celebrans i koncelabransi obmywają palce w vasculum i dezynfekują dłonie. Szafarze nadzwyczajni i kapłani niekoncelebrujący lub diakoni także odkażają dłonie. Należy je odkazić także po zakończeniu udzielania Komunii świętej (obmywszy uprzednio palce w vasculum – stąd woda w nim ma być codziennie wymieniana, a zawartość zlana do piscyny).

W kościołach i kaplicach należy nadto umieścić ogólnodostępne pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, by wierni mogli także odkazić swe dłonie po przybyciu do świątyni i przed przyjęciem Komunii świętej.


Jak prawidłowo przyjąć Pana Jezusa na rękę?

  1. na stojąco – unoszenie dłoni w pozycji klęczącej stwarza ryzyko zsunięcia się Hostii;
  2. nie wyciągamy w stronę szafarza jednej dłoni, ale obie dłonie złożone na krzyż: lewa położona na prawej, dłonie te muszą być uniesione mniej więcej na wysokość ramion, by udzielający widział, że przyjmujący chce przyjąć Pana Jezusa w ten sposób;
  3. kapłan kładzie Hostię na lewej dłoni (nie na palcach), a przyjmujący prawą dłonią bierze Pana Jezusa i podaje Go sobie do ust;
  4. Hostię spożywa się stojąc przed szafarzem – nie można odejść z nią do ławki lub wyjść;
  5. nie spożywa się ustami prosto z dłoni;
  6. trzeba zwrócić szczególną uwagę, czy na dłoni lub na palcach nie pozostały okruchy – jeśli tak, trzeba starannie spożyć je wszystkie.

fot: e-kai.pl

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP - DO POBRANIA

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Sobór Watykański II w jednym ze swoich najważniejszych dokumentów - Konstytucji Dogmatycznej o Kościele - określił rolę Kościoła, że jest on w Chrystusie "światłością narodów". Bardzo często słyszymy pytanie: Co mi daje Kościół? To odpowiedzmy sobie: kim bylibyśmy bez Kościoła? Chodzilibyśmy nadal w ciemnościach i skazani na bezsens życia...

31 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.