szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Pierwsza Komunia Święta - Spotkania Parafialne

 

Pierwsza Komunia Święta – Spotkania Parafialne

Na nowo należy zintensyfikować działania w parafii na rzecz przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Przypominamy o rocznym cyklu celebracji liturgicznych związanych z przekazywaniem znaków religijnych w okresie bezpośredniego przygotowania. Oczywiście spotkania te muszą być realizowane zgodnie z aktualnymi wskazaniami państwowymi związanymi ze stanem pandemii w naszym kraju, nie powinny być jednak wyeliminowane, raczej zmienione w swej formie i dostosowane do realiów sanitarnych i wytycznych duszpasterskich w naszej archidiecezji (np. w nielicznych grupach). Przypominamy, że pierwsze tego typu spotkanie powinno się odbyć w czasie triduum ku czci św. Stanisława Kostki, wtedy dzieci winny otrzymać książeczki komunijne służące pomocą w nauce katechizmu, w przygotowaniu do spowiedzi, w opanowaniu tekstów liturgicznych czy pieśni i piosenek religijnych. Książeczka ma być pomocą katechetyczną w czasie przygotowania do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, a nie tylko pamiątką tego wydarzenia.

 

Referat Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Wobec dramatycznych wydarzeń zarówno w Koszalinie, jak i w Gdańsku różnimy się interpretacjami i postulatami. A trzeba by przyjąć ten trudny program papieski: "Wymagajmy od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali" tego, czy innego spełnienia obowiązków. Nie zapominajmy, że jedynie wiara, choć jest ciężarem, przynosi światło w ciemnościach zła i śmierci.

17 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.