szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Pierwsza Komunia Święta - Celebracje

Zgodnie z instrukcją (nr 5 i 6), w okresie bezpośredniego przygotowania do pierwszej Komunii św., należy zorganizować dla dzieci i ich rodziców roczny cykl celebracji liturgicznych związanych z poświęceniem i wręczeniem znaków religijnych (książeczka, różaniec, medalik, krzyż, świeca). Scenariusze celebracji wraz z tematycznymi kazaniami można znaleźć w materiałach diecezjalnych z serii Boży Baranek: Pierwsza Komunia Święta. Materiały dla katechetów i duszpasterzy, Częstochowa 2019, s. 15-62.

Nie należy rezygnować z tych celebracji zostawiając wręczenie tych znaków religijnych po Komunii św., w jednym momencie. Mają one być okazją do spotkania z rodzicami i dziećmi (raz w miesiącu), tak aby nabrały one charakteru modlitewnego, a nie tylko technicznego i organizacyjnego przed uroczystością. 

 

Referat Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszej Ewangelii św. Marek przypomniał nam bardzo trudne pytanie Jezusa: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Każdy, kto wypełnia wolę Ojca mego, ten mi jest bratem, siostrą i matką". Ta mocna więź Maryi z Chrystusem stanowi podstawę do Jej najpiękniejszego tytułu: "Bogurodzica". A Kościół naszych dni ośmielił się dołączyć: "Wszechmoc Błagająca". Zawierzmy więc Chrystusowi wszystkich i wszystko przez Maryję.

29 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.