szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej - Liceum Ogólnokształcące z internatem zaprasza

 

 

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej – Liceum Ogólnokształcące wraz z internatem przyjmuje chłopców po ukończeniu szkoły podstawowej, którzy szukają pomocy w odpowiednim rozeznaniu drogi życiowej. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła przygotowała dla kandydatów 20 miejsc.

Rekrutacja odbywa się w dniach od 16 maja do 25 czerwca 2022 roku. W tym okresie kandydaci do Niższego Seminarium Duchownego - Liceum Ogólnokształcącego wraz z internatem:

 1. zgłaszają telefonicznie lub pocztą elektroniczną chęć uczęszczania do naszej szkoły

 2. przesyłają pocztą lub składają w sekretariacie szkoły podanie /do pobrania/, do którego dołączają:
  1. życiorys
  2. 3 fotografie podpisane na odwrocie
  3. opinię księdza proboszcza lub katechety
  4. świadectwo chrztu i bierzmowania
  5. odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL
  6. wykaz ocen z I półrocza z VIII klasy szkoły podstawowej
  7. wpisowe 150 zł wpłacane wraz ze złożeniem podania /bezpośrednio w sekretariacie lub na rachunek bankowy szkoły/

 3. po zakończeniu roku szkolnego, w wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci składają:
  1. zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego/oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  3. kartę zdrowia


Niższe Seminarium Duchowne jako liceum ogólnokształcące realizuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i filozofii. Młodzież uczy się języków obcych: angielskiego, niemieckiego i łacińskiego. Nauka w Niższym Seminarium Duchownym kończy się państwowym egzaminem maturalnym. Seminarium dysponuje między innymi pracownią informatyczną z dostępem do Internetu, biblioteką, nowoczesną salą gimnastyczną i boiskiem do piłki nożnej. Stwarza uczniom warunki rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i oferuje duże możliwości uprawiania sportu. Uczniowie mieszkają w internacie.

 
Adres:
Niższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej
Liceum Ogólnokształcące z internatem
ul. Piotrkowska 17
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 3241109, fax +48 34 3245594
nsd.niedziela.pl
e-mail: nsd@niedziela.pl
Nr konta 15 1020 1664 0000 3802 0018 9332

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, Który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

8 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.