szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej - Liceum Ogólnokształcące z internatem zaprasza

 

 

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej – Liceum Ogólnokształcące wraz z internatem przyjmuje chłopców po ukończeniu szkoły podstawowej, którzy szukają pomocy w odpowiednim rozeznaniu drogi życiowej. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła przygotowała dla kandydatów 20 miejsc.

Rekrutacja odbywa się w dniach od 16 maja do 25 czerwca 2022 roku. W tym okresie kandydaci do Niższego Seminarium Duchownego - Liceum Ogólnokształcącego wraz z internatem:

 1. zgłaszają telefonicznie lub pocztą elektroniczną chęć uczęszczania do naszej szkoły

 2. przesyłają pocztą lub składają w sekretariacie szkoły podanie /do pobrania/, do którego dołączają:
  1. życiorys
  2. 3 fotografie podpisane na odwrocie
  3. opinię księdza proboszcza lub katechety
  4. świadectwo chrztu i bierzmowania
  5. odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL
  6. wykaz ocen z I półrocza z VIII klasy szkoły podstawowej
  7. wpisowe 150 zł wpłacane wraz ze złożeniem podania /bezpośrednio w sekretariacie lub na rachunek bankowy szkoły/

 3. po zakończeniu roku szkolnego, w wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci składają:
  1. zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego/oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  3. kartę zdrowia


Niższe Seminarium Duchowne jako liceum ogólnokształcące realizuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i filozofii. Młodzież uczy się języków obcych: angielskiego, niemieckiego i łacińskiego. Nauka w Niższym Seminarium Duchownym kończy się państwowym egzaminem maturalnym. Seminarium dysponuje między innymi pracownią informatyczną z dostępem do Internetu, biblioteką, nowoczesną salą gimnastyczną i boiskiem do piłki nożnej. Stwarza uczniom warunki rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i oferuje duże możliwości uprawiania sportu. Uczniowie mieszkają w internacie.

 
Adres:
Niższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej
Liceum Ogólnokształcące z internatem
ul. Piotrkowska 17
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 3241109, fax +48 34 3245594
nsd.niedziela.pl
e-mail: nsd@niedziela.pl
Nr konta 15 1020 1664 0000 3802 0018 9332

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Pytał się przed laty kard. Joseph Ratzinger: "Dlaczego wiara chrześcijańska ma szanse przetrwania na zawsze?" I dał taką odpowiedź: "Bo Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, w darach i mocy Ducha Świętego, przezwycięża wszelki fatalizm zła i śmierci".
Maryjo, Matko życia, módl się za nami.
Święty Pawle Pierwszy Pustelniku, módl się za nami".

15 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.