szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Niedziela Słowa Bożego – 21 stycznia 2024 r.

 

Pięć lat temu papież Franciszek w Liście Apostolskim „Aperuit illis” ustanowił Niedziela Słowa Bożego, która w Kościele Powszechnym  obchodzona od tego momentu jest zawsze w 3 Niedzielę Zwykłą roku liturgicznego.

Po raz kolejny przeżywamy dzień promocji słowa Bożego. Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego.

17 grudnia 2020 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów określiła jak celebrować Niedzielę Słowa Bożego. Pierwszym zadaniem tego wyjątkowego dnia ma być obudzenie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” – podaje Kongregacja. Dokument wskazuje na obrzędy, które są szczególnie dostosowane do Niedzieli Słowa Bożego. Chodzi o procesję z wnoszeniem księgi Ewangeliarza, a przynajmniej jej złożenie na ołtarzu. Mowa jest także o tym, że teksty biblijne umieszczone przez Kościół w Lekcjonarzu nie powinny być zastępowane i opuszczane oraz że należy stosować zatwierdzone wersje Biblii.

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej pragnie także w tym roku włączyć się z okazji Niedzieli Słowa Bożego do propagowania nie tylko czytania liturgicznego Pisma św., ale także do korzystania z aplikacji biblijnych na smartfony i tablety, które mamy przecież zawsze pod ręką. Papież Franciszek zachęca, by mieć mały egzemplarz Biblii w kieszeni, jednak obecnie częściej mamy przy sobie telefony niż nawet dokumenty, stąd propozycja, by tekst Biblii lub cytaty mieć wgrane w telefonie w formie aplikacji, które są darmowe i powszechnie dostępne (np. cały tekst Biblii Tysiąclecia lub tzw. Biblii Częstochowskiej, „Słowo Boże” lub „Od Słowa do Życia” itd.).

W tym roku przeżyjmy ten dzień pod hasłem „Biblia w rodzinie”. A zatem powróćmy do wspólnego, rodzinnego czytania Pisma Świętego. Ta rodzinna lektura (przynajmniej od czasu do czasu) będzie okazją do wspólnej modlitwy, rodzinnego spotkania, a potem być może rozmowy o przeczytanym fragmencie świętego tekstu. W rodzinie często się mijamy zajęci różnymi obowiązkami – niech wspólna lektura, chociażby krótkiego fragmentu Pisma św. na nowo nas zjednoczy. Stąd zachęta do omawiania w rodzinie niedzielnej Ewangelii. Wybierzmy z niej jedno zdanie i uczyńmy z niego motto na cały, rozpoczynający się tydzień, by w ten sposób przeżyć go w jedności z Bogiem. Znajdźmy także godne miejsce dla Pisma św. w naszym domu. Wyciągnijmy je z szafki, ustawmy na półce albo innym honorowym miejscu, by zawsze rzucało się nam w oczy i zachęcało do jego otwarcia. Nie bójmy się Biblii w rodzinie, bo zawarte w niej słowo jest Słowem Życia.

Niech niedziela 21 stycznia będzie dla nas wszystkich spotkaniem z Żywym Słowem, które zbawia każdego człowieka – z Jezusem Chrystusem.


Ks. dr Mariusz WOŹNIAK
moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Częstochowskiej


PLAKAT DO POBRANIA

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Kiedy w Kościele polskim przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: "W mocy Bożego Ducha", prośmy o taką odwagę wiary i głoszenia Ewangelii, która nie będzie odbierana jako klerykalizacja życia społecznego, ale jako fundament jedności człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. A zarazem miarą przyszłego sądu nad nami.

30 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.