szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Misteria Wielkiego Tygodnia w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

 

Wielki Tydzień  2022
w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce


Rozpoczęcie obchodów Wielkiego Tygodnia w Niedzielę Palmową,
połączone z Misterium triumfalnego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy

Poświęceniem palm przy kaplicy Ogrójec rozpoczną się obchody Wielkiego Tygodnia na Kalwarii w Praszce. Uroczystości tej w Niedzielę Palmową (10 kwietnia) o godz. 10.30 będzie przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Na stoku Góry Oliwnej rozpocznie się odtworzenie sceny biblijnej triumfalnego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Następnie procesja z palmami przejdzie na plac przed kościół Świętej Rodziny, gdzie znajduje się symboliczny Mur Świątyni Jerozolimskiej, przy którym nastąpi ciąg dalszy inscenizacji. Po niej uroczysta procesja z palmami przejdzie do kościoła Świętej Rodziny, gdzie ks. abp. Wacław Depo będzie przewodniczyć Eucharystii z modlitwą o pokój, rozpoczynającej tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia na Kalwarii w Praszce. Warto przypomnieć, że Kalwaria ta przez śp. ks. abp. Stanisława Nowaka była nazywana „Jerozolimą Ziemi Wieluńskiej" jako miejsce modlitwy o pokój i ekspiacji za niezawinione cierpienia ofiar drugiej wojny światowej rozpoczętej na tej ziemi. Szczególnie wymowne jest to w obecnym czasie, kiedy toczy się wojna w Ukrainie i w innych zakątkach świata.


Wielki Czwartek – Misterium Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek (14 kwietnia) o godz. 18.00 na Kalwarii w Praszce nastąpi kolejna część Misteriów Kalwaryjskich. Po scenie Ostatniej Wieczerzy, zgodnie ze zwyczajem, miejscowy kustosz obmyje stopy apostołów i odprawi Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w kościele Świętej Rodziny na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. W jej trakcie zostanie poświęcony i rozdany wszystkim zebranym tzw. Chleb Świętej Rodziny. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament zostanie procesjonalnie przeniesiony na „Syjon" – do dolnej kaplicy „U Kaifasza", tzw. Świętej Piwnicy, gdzie odbędzie się adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00 z modlitwą o dar pokoju na świecie.

 

Droga Krzyżowa w Wielki Piątek połączona z Misterium Męki Pańskiej

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostanie połączone z Misterium Męki Pańskiej, które odbędzie się w Wielki Piątek (15 kwietnia).Rozważania poprowadzi ks. bp Andrzej Przybylski. Początek modlitwy o godz. 14.00 w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W duchu modlitwy św. Jana Pawła II, który dał podwaliny dla Kalwarii w Praszce, pragniemy dołączyć do wielkiego wołania o dar pokoju na Ukrainie i na świecie. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00 w kościele Świętej Rodziny, po czym Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony procesjonalnie na szczyt Kalwarii do kościoła Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa, gdzie rozpocznie się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

 *  *  *


Modlitwa św. Jana Pawła II o dar pokoju 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (...), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.


Informacje na stronie internetowej Sanktuarium: https://www.kalwaria-praszka.pl/

 

foto: niedziela.pl

 ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Wobec dramatycznych wydarzeń zarówno w Koszalinie, jak i w Gdańsku różnimy się interpretacjami i postulatami. A trzeba by przyjąć ten trudny program papieski: "Wymagajmy od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali" tego, czy innego spełnienia obowiązków. Nie zapominajmy, że jedynie wiara, choć jest ciężarem, przynosi światło w ciemnościach zła i śmierci.

17 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.