szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin List pasterski zapowiadający przygotowanie Nawiedzenia Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej

 

MARYJO! OCAL MIŁOŚĆ I ŻYCIE NASZYCH RODZIN

List pasterski zapowiadający przygotowanie

Nawiedzenia Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej

 

 

Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie,
Osoby życia konsekrowanego,
Bracia i Siostry w jedności wiary Kościoła Ojca i Syna i Ducha Świętego!

 

Przeżywamy już piątą Niedzielę Wielkanocną poprzedzoną uroczystością Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. W wyjątkowym dla narodu dniu
3 Maja odnawialiśmy nasze synowskie oddanie i dziękowaliśmy Maryi Matce za Jej macierzyńską obecność w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła na ziemi polskiej.


 1.  Ze źródeł Objawienia


W tajemnicę Chrystusowego Kościoła wprowadzają nas dzisiejsze czytania mszalne. Tekst Dziejów Apostolskich ukazuje nam Kościół jako widzialną i konkretną wspólnotę życia z Bogiem oraz ludzi pomiędzy sobą.
W pierwotnej wspólnocie Kościoła ujawniają się różne potrzeby i zostają ustanowione przez Apostołów odpowiadające im posługi. Godne zauważenia jest to, że powołanie diakonów nie tylko służyło „obsłudze stołów”, ale umożliwiało Apostołom wypełniać ich pierwszy i niezbywalny obowiązek, jakim jest głoszenie Ewangelii.

Obraz Kościoła ukazany w Dziejach Apostolskich zostaje w drugim czytaniu uzupełniony o głęboki wymiar duchowy i kultyczny. Jak naucza św. Piotr, Jezus jest Kamieniem Żywym – Wybranym Ojca, a my przez wiarę w Niego jesteśmy również „żywymi kamieniami”, budowani na Nim jako „duchowa świątynia” dla składania duchowych ofiar. Modlitwa, dobre uczynki, apostolskie przedsięwzięcia, codzienna praca, cierpienia, życie małżeńskie i rodzinne, wypoczynek ducha i ciała, jeśli dokonują się w duchu chrześcijańskim, a także utrapienia życia, gdy są cierpliwie znoszone, stają się przez Jezusa Chrystusa ofiarami miłymi Bogu.

Głoszenie słowa, duchowy i sakramentalny kult, dzieła miłosierdzia w Kościele nabierają pełnego znaczenia dopiero w perspektywie zbawienia wiecznego. W dzisiejszej Ewangelii Janowej Jezus mówi wprost, że w Domu Ojca w niebie jest mieszkań wiele. Droga jednak do tego Domu jest tylko jedna, a jest nią Jezus Chrystus. Wejść na tę drogę, to autentycznie przyjąć Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, a w konsekwencji stać się Jego świadkiem.


 2. „Wczoraj – dziś – jutro” peregrynacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej

 

Okazją do przemiany naszego życia, przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela, a także odnowy naszych parafii, aby coraz bardziej stawały się prawdziwymi wspólnotami życia i działania, będzie w naszej Archidiecezji II Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiej Matki. Ponadroczny czas nawiedzenia w Kościele częstochowskim rozpocznie się 6 kwietnia 2024 r., a zakończy się 2 maja 2025 r. Zapowiadam to niezwykłe wydarzenie z wielką radością, nadzieją a także troską o to, byśmy nie zmarnowali czasu naszego nawiedzenia.

Dlatego już dziś rozpoczynamy czas bezpośredniego przygotowania do przeżycia spotkania z Maryją i Jej Synem w każdej parafii oraz we wspólnotach życia konsekrowanego. Jako przewodni program przygotowania i dni nawiedzenia przyjmujemy wezwanie: „Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin”. Na naszych oczach toczy się bowiem ciężka walka o rodzinę, która z wielu stron doznaje ataków. Oprócz dawnych zagrożeń, rozwijają się nowe ideologie, które coraz mocniej i śmielej uderzają w fundamentalne prawdy o człowieku, małżeństwie i rodzinie, która przez sakramentalną więź małżonków z Chrystusem jest „Kościołem domowym”. Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny (FC 86).

Z bogatej w łaski i niezwykłej historii Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przypomnijmy, że na prośbę Kardynała Wyszyńskiego ten obraz został poświęcony 14 maja 1957 r. przez papieża Piusa XII.
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 1957 r, rozpoczęła się wędrówka Matki Bożej po polskich parafiach. Nastąpił wówczas obrzęd „pocałunku” czyli zetknięcia kopii obrazu z jej cudownym oryginałem. Pierwsza zaś stacja peregrynacji miała miejsce w Archikatedrze Warszawskiej w dniu 29 sierpnia 1957 r. Od 1985 roku trwa druga peregrynacja, obecnie na terenie Diecezji Włocławskiej, która do 1925 r. była naszą „macierzą”.

Trzeba również przywołać etap rozpoczęcia Nawiedzenia w Diecezji Częstochowskiej, w dniu 4 czerwca 1979 r., któremu przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II. Przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie mówił: „Poprzez nawiedzenie Wizerunku Jasnogórskiego w jego wiernej kopi otworzył się jak gdyby nowy rozdział dziejów Pani Jasnogórskiej na ziemi polskiej.
W Nawiedzeniu tym znalazła również swój doświadczalny wyraz nauka Soboru Watykańskiego II o tajemnicy Kościoła. Nawiedzenie ukazało i stale ukazuje, czym jest ta rzeczywista macierzyńska obecność Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła. Wychodząc ze swego jasnogórskiego sanktuarium, ażeby nawiedzać po kolei wszystkie polskie parafie w poszczególnych diecezjach, Maryja okazała się nam wszystkim w sposób szczególny Matką… Ona idzie ze swoimi dziećmi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienie mają obciążone grzechem…”.


 3. Bądźmy gotowi na spotkanie z Maryją w tajemnicy nawiedzenia

 

O drodze wiary z Maryją przypomniał nam Ojciec Święty Benedykt XVI, który na Jasnej Górze 26 maja 2006 r. podkreślił: „Potrzebujemy chwil ciszy i skupienia, by wejść do szkoły Maryi, aby Ona nas pouczyła, jak żyć wiarą, jak w niej wzrastać, jak obcować z tajemnicą Boga w zwyczajnych, codziennych momentach naszego życia”. Dlatego w parafialnym programie przygotowań do doby nawiedzenia, który powinien być opracowany przez duszpasterzy wraz z parafialną radą duszpasterską, niech nie zabraknie ciszy, modlitwy i skupienia. Proszę o to szczególnie podczas misji świętych poprzedzających nawiedzenie i samej doby nawiedzenia. Zachęcam przy tym do odnowienia i udziału w parafialnych, a jeśli to niemożliwe, to w dekanalnych, pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę.

Wszystkich Archidiecezjan serdecznie zapraszam do licznego udziału w wydarzeniach, które stanowić będą nasz wspólny diecezjalny etap przygotowań do Nawiedzenia. To przygotowanie będziemy przeżywać przede wszystkim poprzez nowennę miesięcy w ramach czuwań na Jasnej Górze. Każdego 11 dnia miesiąca, począwszy od lipca tego roku, będziemy się gromadzili na Apelu Jasnogórskim, by dalej poprzez konferencję, modlitwę i sprawowaną o północy Mszę św. wypraszać łaski na czas nawiedzenia i uczyć się od Maryi naśladowania jej wiary oraz innych cnót.

Ważnym momentem tegorocznych przygotowań będzie uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej poprzedzona nowenną odprawianą w sanktuarium jasnogórskim i w każdej parafii naszej archidiecezji. Dziękując parafiom miasta Częstochowy za coroczny udział w nowennie na Jasnej Górze, proszę o wzmożoną gorliwość w roku przygotowań. W ostatnim dniu nowenny, 25 sierpnia br., zgromadzimy się najpierw na Nieszporach maryjnych w bazylice archikatedralnej o godz. 17.15, po czym wyruszymy z procesją maryjną na Jasną Górę, gdzie o godz. 19.00 będzie sprawowana Msza św. Proszę, by w tych wigilijnych uroczystościach ku czci Matki Bożej Częstochowskiej wzięli udział duszpasterze i przedstawiciele ze wszystkich parafii naszej archidiecezji. Wówczas z głębi naszych serc zaprosimy Maryję, by w tajemnicy nawiedzenia przybyła do naszych parafii i całego Kościoła częstochowskiego.

Na wszystkich etapach przygotowań módlmy się przede wszystkim o głęboką odnowę wiary naszych rodzin, wołając: Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin”. Ufamy, że Jej obecność i wstawiennictwo u Syna w Duchu Świętym wyprosi nam wolę obrony rodziny przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej naturze, trwałości i misji.

 

Na czas przygotowań i wzrastania w łasce wiary w rodzinach i wspólnotach, Wam wszystkim z serca błogosławię - w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen! 

 

 

(-) +Wacław Depo

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

 

 

Częstochowa, 3 maja 2023 r.,

w uroczystość NMP Królowej Polski – Patronki Archidiecezji Częstochowskiej.

 

LIST DO POBRANIA - DOC

LIST DO POBRANIA - PDF

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Przed sześciu laty przeżywaliśmy niezwykłe wydarzenie w Kościele Chrystusowym: ustąpienie z urzędu Świętego Piotra papieża Benedykta XVI. To był wielki akt wiary, odwagi i odpowiedzialności. I warto przywołać dzisiaj słowa tegoż papieża, że "miłosierdzie Boże pomimo wielu aktów przemocy i niesprawiedliwości, to miłosierdzie, które objawiło się w Jezusie Chrystusie „przeważy” szalę zła dobrem i przebaczeniem".

11 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.