szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Ks. Marian Duda nowym Moderatorem Stowarzyszenia Wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre"

 

1

 

2

W dniu 29 sierpnia br., w Kurii Metropolitalnejw Częstochowie, ks. prał. dr hab. Marian Duda został  mianowany Asystentem Kościelnym - Moderatorem Stowarszyszenia Wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre". Dekret nominacyjny został wręczony nowemu opiekunowi Wspólnoty przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego, w obecności Biskupa Andrzeja Przybylskiego oraz przedstawicieli Rady Wspólnoty. Swoje zadania nowy Moderator obejmie z dniem 1 września br.

 

Biogram:

Ks. prał. dr hab Marian DUDA, ur. 7 VII 1951 w Będzinie. Absolwent Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie; święcenia kapłańskie (1975), licencjat (1979), doktorat (1987), habilitacja (2006).

W 1975–1976 wikariusz w parafii św. Mikołaja w Rudnikach i św. Marcina w Żytniowie k. Wielunia, 1976–1979 św. Wojciecha w Częstochowie. 1978–1980 członek Komitetu ds. peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji częstochowskiej, w 1979 członek Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki Jana Pawła II w Częstochowie. 1981–1996 pracownik Kurii Diecezjalnej/Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, 1981–1986 sekretarz Wydz. Duszpasterskiego, 1981–1989 duszpasterz nauczycieli, XI – XII 1981 duszpasterz strajkujących studentów Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

1982–1983 współorganizator Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej. 1983–1989 diecezjalny duszpasterz akademicki, inicjator i opiekun niezależnej działalności społeczno-kulturalnej, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, w 1984 organizator Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Emaus przy parafii św. Wojciecha. 1988–1993 dyr. Wydz. Duszpasterstwa Społeczno-Zawodowego, w 1988 inicjator Duszpasterskich Wspólnot Świata Pracy Nazaret, 1988–1993 założyciel i redaktor biuletynu „Nazaret – Ewangelia Pracy”. 1988–1997 członek Komisji Episkopatu ds. duszpasterstwa akademickiego, Od 1988 wykładowca w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie (od 1991 w Częstochowie). 1988–1989 współzałożyciel i kapelan Katolickiego Związku Akademickiego Emaus w Częstochowie.

W 1989 założyciel Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy parafii św. Wojciecha, IV – VI 1989 współorganizator i członek Regionalnego KO w Częstochowie. 1989–1997 dyr. Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Święta Puszcza w Olsztynie k. Częstochowy. W 1990 inicjator powstania partii Unia Laikatu Katolickiego, do 1993 jej pierwszy kapelan. 1990–1991 przew. Kościelnego Komitetu VI Światowego Dnia Młodzieży Częstochowa ’91. 1990–1995 uczestnik II Polskiego Synodu Plenarnego, współredaktor „Biuletynu Synodalnego” i dokumentów końcowych. W 1991 założyciel Radia Fiat w Częstochowie, do 1996 członek Rady Programowej. Od 1991 Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości, od 1992 Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej, od 1993 Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej, od 2014 Kanonik Teolog Kapituły Katedralnej.1996–2001 członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów Archidiecezji Częstochowskiej, od 1998 Polskiego Towarzystwa Teologicznego. 1996–2003 proboszcz parafii archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, 2000–2001 jednocześnie organizator i proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego tamże. 1997–2003 kapelan Arcybractwa Świętej Rodziny, redaktor i wydawca biuletynów parafialnych „Święta Rodzina” (1996–2003) i „Salvator” (2000–2001), w 1999 założyciel przychodni lekarskiej przy parafii Świętej Rodziny, w 1998 założyciel pierwszej w kraju kaplicy na dworcu PKP w Częstochowie. Od 2001 kapelan wspólnoty zakonnej Małych Sióstr Baranka w Choroniu k. Częstochowy, od 2013 Małych Braci Baranka tamże. Od 2007 wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; od 2007 wykładowca w Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie, 2007–2017 dyr. tamże.

Autor wielu artykułów i ponad 40 książek, m.in.: Akcja Katolicka? Tak! (1995), Akcja katolicka. Studium teologiczno-pastoralne (1996), Parafia, kawałek nieba... (2004), Parafia a świat wartości (2004), Eucharystia sercem parafii według Jana Pawła II (2005), Myśląc parafia (2006), Brama do nieba na jurajskim wzgórzu: dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu 1916–2016 (2016), VI Światowy Dzień Młodzieży Częstochowa’91 (2016), Patriarcha będziński: ks. Wincenty Mieczysław Zawadzki 1894–1975 (2016).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

źródło: Encyklopedia Solidarności

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Ojciec Święty Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie bardzo mocno zaznaczył, że Chrześcijaństwo to jest Jezus Chrystus. To jest styl życia wynikający z wiary w Jego Osobę jako Pana i Zbawiciela, a nie żaden system rozrywkowy i po taniej cenie, żeby pozyskać sobie ludzi. Dlatego nasze zawierzenia Bogu na wzór Maryi są odpowiedzią na miłość Chrystusa objawioną w Betlejem, na Krzyżu i w Zmartwychwstaniu.

25 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.