szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Komunikat Wydziału Duszpasterskiego dotyczący pieszych pielgrzymek w 2022 r.

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO DOTYCZĄCY PIELGRZYMEK PIESZYCH W 2022 r. ORGANIZOWANIE PROCESJI, PIELGRZYMEK LUB INNYCH IMPREZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. - UZGODNIENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 

„Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez na drogach publicznych wymaga uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej (Dz. U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.). Stosowne przypomnienia dotyczące pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, proponowane trasy wejść, wzór wniosku oraz adresy odpowiednich urzędów wojewódzkich są umieszczone na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Link do materiału: https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow/komunikat-dotyczacy-organizowania-tras-pielgrzymek

W trakcie samej pielgrzymki należy się stosować do wytycznych policji, straży miejskiej oraz innych służb. Nie wolno również samowolnie zmieniać trasy pielgrzymki.

PRZYGOTOWANIE PIELGRZYMKI

Pielgrzymki winny być przygotowane zarówno pod względem organizacyjnym, jak i duchowym. Zwracamy szczególną uwagę na osoby, które podczas pielgrzymki pełnią służbę porządkową, kierując ruchem na drodze przemarszu. Powinny przejść przeszkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i uzyskać uprawnienie do kierowania ruchem na drodze.

W tym roku szkolenie połączone z egzaminem odbędzie się 25 czerwca (sobota) w godz. od 10.00 do 15.00. Szkolenie przeprowadzone będzie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD), w Wyższym Instytucie Teologicznym, ul. Św. Barbary 41.

W szkoleniu mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby wcześniej zgłoszone do Wydziału Duszpasterskiego w terminie do 15 czerwca br. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Wydziale Duszpasterskim, telefonicznie lub drogą mailową (duszpasterski@archiczest.pl). W zgłoszeniu należy podać tylko nazwę parafii oraz imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie. Pozostałe dane należy podać w dniu szkolenia. W tym roku koszt szkolenia pokrywa w całości Wydział Ekonomiczny, Budownictwa i Ochrony Zabytków Kurii Metropolitalnej.

Ks. Adam Polak
Sekretarz Wydziału Duszpasterskiego

 

Częstochowa, dn. 8 czerwca 2022 r.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Za Świętym Grzegorzem z Nyssy potwierdzamy, że są trzy sprawy, które charakteryzują chrześcijanina: sposób myślenia, sposób mówienia i sposób życia. Myślmy „tak”, mówmy „tak” i żyjmy „tak” - dziś, aby jutro nikt z nas się nie wstydził...

8 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.