szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Komunikat w sprawie publikacji dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa dotyczącego ks. Daniela Galusa

 

 

Częstochowa, 29 kwietnia 2022 r.

 

 

KOMUNIKAT
w sprawie publikacji dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa
dotyczącego ks. Daniela Galusa

 

W odpowiedzi na prośbę Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, złożoną w związku z podnoszonymi przez ks. Daniela Galusa oskarżeniami, iż działania podejmowane przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie są niezgodne z postanowieniami Stolicy Apostolskiej, Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, Ksiądz Arcybiskup Lazarus You Heung-sik, zezwolił na opublikowanie dekretu tejże Kongregacji z dnia 3 maja 2021 r., w którym Stolica Apostolska potwierdza zasadność i legalność działań Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i dokonuje zmiany decyzji zawartych w jego dekrecie z dnia 10 listopada 2020 r. poprzez ich zaostrzenie.

Z racji obszerności dekretu (8 stron) oraz tego, że zawiera on szczegółową analizę dokumentacji sprawy oraz faktów, czego upublicznienie mogłoby narazić dobre imię ks. Galusa na szkodę, Kongregacja poleciła opublikować wyłączenie końcową część dekretu, w której zawarte są decyzje Stolicy Apostolskiej co do ks. Galusa.

Oryginał dekretu w języku włoskim został osobiście notyfikowany (przekazany do wiadomości) ks. Danielowi Galusowi w dniu 28 maja 2020 r., co potwierdził on własnoręcznym podpisem pod dokumentem. Publikowany poniżej dokument, to tłumaczenie wspomnianej części owego dekretu na język polski, które za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przekazała Kongregacja ds. Duchowieństwa.

Mamy nadzieję, że opublikowanie treści dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa pozwoli wszystkim przekonać się, że działania Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego są zgodne z prawem, a ks. Daniel Galus nie tylko sprzeciwia się decyzjom Stolicy Apostolskiej, ale niestety także głosi nieprawdziwe informacje, co jest tym bardziej skandaliczne, że dopuszcza się tego kapłan.

 

ks. Mariusz BAKALARZ
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

 

dek1

dek2

 

DEKRET - do pobrania pdf

KOMUNIKAT - do pobrania pdf

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Wobec dramatycznych wydarzeń zarówno w Koszalinie, jak i w Gdańsku różnimy się interpretacjami i postulatami. A trzeba by przyjąć ten trudny program papieski: "Wymagajmy od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali" tego, czy innego spełnienia obowiązków. Nie zapominajmy, że jedynie wiara, choć jest ciężarem, przynosi światło w ciemnościach zła i śmierci.

17 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.