szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Komunikat Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE, dotyczący Stowarzyszenia „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE”

 

Częstochowa, 5 lipca 2023 roku

 

KOMUNIKAT
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE,
dotyczący Stowarzyszenia „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE”

 

Od niemal 40 lat „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE” z wielkim pożytkiem duchowym prowadzi działalność formacyjną nie tylko na terenie archidiecezji częstochowskiej, ale w wielu innych diecezjach na terenie całej Polski. W ostatnich miesiącach, decyzją Arcybiskupa Częstochowskiego, zostały zainicjowane prace mające na celu wprowadzenie zmian w działalności Stowarzyszenia, będących realizacją zaleceń ekspertów, zawartych w raporcie opracowanym po przeprowadzonej wizytacji. Pozwolą one jeszcze lepiej włączyć się Stowarzyszeniu w działalność publiczną Kościoła i usprawnić aktywność apostolską i formacyjną Wspólnoty.

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło w dniu 7 maja 2023 roku decyzję o przekształceniu i podjęciu prac mających na celu doprowadzenie do erygowania przez Konferencję Episkopatu Polski ogólnopolskiego publicznego stowarzyszenia wiernych „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE", które będzie kontynuowało i rozwijało działalność formacyjną dotychczasowego stowarzyszenia. Obecnie, w porozumieniu z ekspertami Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowego statutu. Arcybiskup Częstochowski błogosławi tym pracom z uwagi na rzeczywiste i owocne działanie Stowarzyszenia na terenie kilkunastu diecezji w Polsce, które odbywało się dotychczas za życzliwą zgodą miejscowych biskupów.

Informujemy także, że na ręce Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wpłynęła rezygnacja ks. dr. Włodzimierza Cyrana z pełnienia funkcji Moderatora Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE, która została przyjęta, wobec czego, zgodnie ze statutem, aktualnie zarząd wspólnoty pełni Rada Wspólnoty. Obecnie trwają konsultacje w sprawie powołania nowego Moderatora. Dostrzegamy duchowe bogactwo Wspólnoty i jej ponad trzydziestoletniej działalności w Kościele, dlatego wszystkim nam zależy na zachowaniu jej charyzmatu w optymalnych formach organizacyjnych I personalnych.

Wyrażamy wdzięczność ks. dr. Włodzimierzowi Cyranowi za gorliwość i nieoceniony wkład w działalność Wspólnoty, który nadał jej duchowość poprzez określenie charyzmatu, zasad jej życia i zobowiązań członków Wspólnoty. Prosimy wszystkich kapłanów, którzy do tej pory wspierali go w prowadzonej misji, o dalsze zaangażowanie, w szczególności  o prowadzenie rekolekcji w ośrodku Wspólnoty.

Arcybiskup Częstochowski błogosławi Stowarzyszeniu na dalszą drogę, w szczególności na prace związane z przygotowaniem statutu Stowarzyszenia, a wraz w Radą Wspólnoty prosi członków Wspólnoty i wszystkich wiernych o modlitwę w tej intencji.

 

 

Z upoważnienia
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego

ks. Mariusz Bakalarz
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

 

 

Z upoważnienia
Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE

Marcin Nawrot
członek Rady

 

DOKUMENT DO POBRANIA

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Na progu dwutysięcznego roku nasz polski pisarz Stanisław Lem postawił bardzo trafną diagnozę, że świat współczesny nie stanowi wspólnoty, lecz zbiegowisko ludzi, którzy patrzą, stoją z boku, interpretują wydarzenia...
Myślę, że wspólnota z Wadowic, za Świętym Janem Pawłem II wie, dokąd idzie, ze świadomością celu. Skąd są i do Kogo idą, i przez czyje pośrednictwo? Dlatego dziękujemy za to świadectwo wiary. Z serca Wam wszystkim błogosławię.

16 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.