szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
I Kongres Różańcowy Archidiecezji Częstochowskiej

I Kongres Różańcowy Archidiecezji Częstochowskiej

„UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH”

Rok 2022 w Kościele Częstochowskim wśród wielu wydarzeń w Polsce i na świecie jest czasem Kongresu Różańcowego. Ma on miejsce w roku wyniesienia na ołtarze Pauliny Jaricot (22 maja br. w Lyonie), założycielki dwóch wielkich Dzieł w Kościele: Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które w tym roku obchodzi 200-lecie swego istnienia.

Decyzją Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo jest, że Pierwszy Kongres Różańcowy Archidiecezji Częstochowskiej, niezmiernie bogaty w wydarzenia, prowadzić będzie przez Trzy Stacje Kongresowe. 

Pierwsza Stacja Kongresowa odbyła się 3-4 czerwca br. na Jasnej Górze, w Sanktuarium Narodowym, w sercu duchowym Polski i naszej Archidiecezji w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego w którym wielu wzięło udział, a przewodniczył jej Arcybiskup Wacław Depo.

Druga Stacja Kongresu Różańcowego będzie miała miejsce
w naszej Archidiecezji Częstochowskiej w sobotę 8 października 2022 r.
, w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki Żywego Różańca do Sanktuarium  Matki Bożej Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie.

W czasie tej Stacji Arcybiskup Wacław Depo powoła Diecezjalną Radę Żywego Różańca wybraną zgodnie ze Statutem ŻR, oraz wręczy dyplomy zasłużonym i osobom zaangażowanym w Żywy Różaniec z każdej Parafii. Proboszczowie lub Administratorzy Parafii do 26 września zgłoszą do Kurii w Wydziale Duszpasterskim wszystkie osoby zasłużone dla Żywego Różańca w Parafii np. Zelatorów Kół/Róż Żywego Różańca, którzy z rąk Metropolity Częstochowskiego otrzymają specjalne dyplomy-podziękowania za uczestnictwo w Żywym Różańcu.

Ostatnia - Trzecia Stacja Kongresowa obywać się będzie we wszystkich Parafiach Archidiecezji Częstochowskiej
9 października 2022 r
–  w czasie naszych nabożeństw i procesji różańcowych w parafiach. Każdy Proboszcz zadba, aby tego dnia
w Parafii odbyła się Msza dziękczynna w intencji Kół Różańcowych, w czasie której będzie uroczyste wręczenie dyplomów dla zasłużonych członków Żywego Różańca, odnowienie przyrzeczeń, wręczenie legitymacji członkowskich i wpis do Parafialnej Księgi Żywego Różańca. Po mszy lub wg parafialnego zwyczaju odbędzie się Uroczyste Nabożeństwo Różańcowe połączone z Procesją Różańcową. W czasie tego nabożeństwa korzystamy z przesłanych materiałów ogólnopolskiej inicjatywy: „Gwieździsta Procesja Różańcowa – Z Maryją dla Polski”.

Pierwszy Kongres Różańcowy Archidiecezji Częstochowskiej jest zarazem okazją dziękczynienia za 30 lat podniesienia naszej Diecezji Częstochowskiej do rangi Archidiecezji. Stąd gorąca prośba,
by duszpasterze, siostry zakonne, katecheci, wszystkie wspólnoty oraz osoby prywatne zechcieli korzystać z duchowego dorobku oraz dziedzictwa, jakie staje się udziałem ludzi modlących się codziennie na Różańcu, by zrealizować pragnienie założycielki Żywego Różańca Pauliny Jaricot i „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”.

Przeżywany Kongres Różańcowy jest  dobrą okazją do ożywienia  wspólnot Różańcowych w Parafii, do uzupełnienia istniejących i powołania nowych Kół Różańcowych, zachęcenia i promowania modlitwy różańcowej o której św. Jan Paweł II mówił, że jest jego „codzienną i umiłowaną modlitwą”, a po Eucharystii i sakramentach najbardziej sprawdzoną modlitwą w Kościele.

Otoczmy Pierwszy Kongres Różańcowy Archidiecezji Częstochowskiej i jego Pasterza Arcybiskupa Wacława Depo, powołania kapłańskie i zakonne, pokój na świecie i na Ukrainie, nasze rodziny i naszą Ojczyznę życzliwą codzienną modlitwą różańcową, by Dobry Bóg przymnożył wiele łask, a Maryja Różańcowa – Królowa Pokoju i Rodzin wyprosiła wiele owoców i dała siłę duchowego wzrostu dla całej Naszej Diecezjalnej Wspólnoty. 

I KONGRES RÓŻAŃCOWY ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Hasło: „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”

PROGRAM

PIERWSZA STACJA KONGRESOWA przeżywana była na Jasnej Górze 3-4 czerwca 2022 w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego.        

DRUGA STACJA KONGRESU – SOBOTA 8 października 2022 r. -  Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Archidiecezji Częstochowskiej do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Myszkowie -  Mrzygłodzie.

 • 9.30 - Powitanie Pielgrzymów i przedstawienie o Paulinie Jaricot
 • 10.00 - Eucharystia dziękczynna w intencji Kół Różańcowych  i o rozwój dzieła ŻR – Arcybiskup Wacław Depo

-        Po komunii Ksiądz Arcybiskup każdemu Proboszczowi wręczy dyplomy dla Zalatorów  i zasłużonych osób  w parafii zaangażowanych w Żywy Różaniec

-        Uroczyste odnowienie przyrzeczeń Członków Żywego Różańca

-        Powołanie Diecezjalnej Rady Żywego Różańca

-        Pasterskie  błogosławieństwo Moderatorów, Zelatorów
i Członków Żywego Różańca

 • Przerwa
 • 11.45 - Konferencja „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – moderator krajowy Żywego Różańca,
  ks. dr Jacek Gancarek
 • 12.15 - Uroczysta Procesja Różańcowa z rozważaniami – Ojcowie i bracia Paulini z Leśniowa. Włączymy się
  w Ogólnopolską inicjatywę w „Gwieździstą Procesję Różańcową - Z Maryją dla Polski”
 • 13.00 - Przerwa na obiad
 • 14.00 - Droga krzyżowa na Kalwarii Mrzygłodzkiej 
  i koronka do Bożego Miłosierdzia

W Częstochowie, o godz. 15.00, pod przewodnictwem
bp. Andrzeja Przybylskiego, odbędzie się  z katedry na Jasną Górę  „Gwieździsta Procesja Różańcowa - Z Maryją dla Polski”.

 

TRZECIA STACJA KONGRESU - NIEDZIELA 9 października 2022 r.- W KAŻDEJ PARAFII

-        Msza dziękczynna w intencji Kół Różańcowych w czasie której będzie uroczyste wręczenie dyplomów dla zasłużonych członków Żywego Różańca, odnowienie przyrzeczeń, wręczenie legitymacji członkowskich i wpis do Parafialnej Księgi Żywego Różańca

-        Uroczyste nabożeństwo różańcowe połączone z procesją różańcową. W czasie tego nabożeństwa korzystamy z przesłanych materiałów ogólnopolskiej inicjatywy: „Gwieździsta Procesja Różańcowa – Z Maryją dla Polski”

DODATKOWE INFORMACJE:

-        - Proboszcz każdej Parafii do 26 września zgłasza do Kurii
w Wydziale Duszpasterski wszystkie osoby zasłużone dla Żywego Różańca w Parafii np. Zelatorów Kół/Róż Żywego Różańca, którzy z rąk Metropolity Częstochowskiego otrzymają specjalne dyplomy za uczestnictwo w Żywym Różańcu. Karta zgłoszenia powinna zawierać dane osób: imię nazwisko, adres, telefon, dane parafii, dekanat, oraz liczbę lat zaangażowania w Żywy Różaniec w parafii.

-        Dziekan każdego  dekanatu do 26 września zgłasza do Kurii w Wydziale Duszpasterskim jedną lub dwie osoby z  dekanatu, które są zaangażowane w Żywy Różaniec. Karta zgłoszenia powinna zawierać dane osób: imię nazwisko, adres, telefon, e-mail – jeśli posiadają,  dane parafii, dekanat, oraz liczbę lat zaangażowania w Żywy Różaniec w parafii.

-        Osoby te uroczyście będą powołane przez Metropolitę Częstochowskiego do Diecezjalnej Rady Żywego Różańca w Archidiecezji Częstochowskiej.

-        Zgłoszenia grup na Drugą Stację Kongresu - Pielgrzymkę Żywego Różańca  i dodatkowe informację przesyłamy na maila: rozaniec@o2.pl lub telefonicznie czy SMS-owo na nr 608 450 004.

Z darem modlitwy w oczekiwaniu na wspólne świętowanie


ks. dr Jacek Gancarek

Moderator Krajowy Żywego Różańca

 

Częstochowa, 26 sierpnia 2022 r.

 

plakat

PLAKAT DO POBRANIA

 

 

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W jutrzejszym święcie Chrztu Pańskiego powróci do nas bardzo ważne pytanie: "Czy znacie sprawę Jezusa z Nazaretu?" Powtórzymy również kolejne pytanie: Czy bez Maryi można znać sprawę Jezusa? Bez Tej, która dała Mu ciało i krew dla naszego zbawienia? Czy bez pomocy Ducha Świętego, który zaświadczy o Nim również poprzez głos Ojca, można dojść do całej prawdy i nie błądzić?

12 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.