szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
Abp Wacław Depo wybrany na członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 

W środę, 12 października, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.  Wybrano m.in. dwóch nowych członków Rady Stałej KEP. Pośród wybranych (na 1. pięcioletnią kadencję) jest Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski.

Zgodnie ze Statutem Konferencji Episkopatu Polski (art. 22 i 23) Radę Stałą tworzą:

  • Przewodniczący Konferencji;
  • Zastępca Przewodniczącego;
  • Prymas Polski;
  • Kardynałowie kierujący diecezjami;
  • Sekretarz Generalny;
  • sześciu Biskupów diecezjalnych i dwóch Biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie plenarne na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.

Rada Stała:

  • przygotowuje sprawy na Zebrania plenarne i Rady biskupów diecezjalnych;
  • czuwa nad wykonaniem decyzji Konferencji i Rady biskupów diecezjalnych;
  • koordynuje prace Konferencji;
  • może zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych, zgodnie z opinią, przynajmniej domniemaną, członków Konferencji.

 

Ponadto pan dr Artur DĄBROWSKI został zatwierdzony jako członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich, a ks. dr Kamil ZADROŻNY jako Członek Zarządu Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”.

 

BP KEP

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Bardzo znamienny jest dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Marka, który pokazuje nam Chrystusa zatroskanego o całego człowieka, skoro po działaniach Apostołów mówi: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco". To słowo Chrystusa jest dla nas bardzo aktualne, kiedy przeżywamy ostatnie dni ferii, odpoczynku zarówno dla dzieci, młodzieży czy studentów.

9 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.