szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
5 sierpnia 2021 r. - 15 rocznica nominacji biskupiej Księdza Arcybiskupa Wacława Depo


Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. prał. Wacława T. Depo Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: Arcybiskup Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp. Zygmunt Zimowski.

 

"Nowy Biskup to doświadczony teolog, który po długoletnim nauczaniu i przeżywaniu wiary, stawia Chrystusa w centrum swego posługiwania i życia. Chrystus Zbawiciel był, jest i będzie punktem odniesienia Jego nadziei na zbawienie człowieka, każdego człowieka. Bo głównym celem troski Kościoła jest nie kto inny jak Bóg i człowiek. Chwała i uwielbienie Boga oraz zbawienie, czyli odkupienie człowieka, a dokonuje się ono w Chrystusie."

Fragment homilii Ks. Abp Józefa Michalika wygłoszonej w Katedrze Zamojskiej podczas ingresu i święceń biskupich Ks. Bpa Wacława Depo, 9 września 2006 r.

 

Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością,
spraw, niech Twój sługa arcybiskup Wacław, którego postawiłeś na czele swojego ludu,
prowadził go w imieniu Chrystusa, 
niech go uświęca sprawując sakramenty
i rządzi nim zgodnie z Twoją wolą.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W wierszu Karola Wojtyły Maryja zdumiewa się, że nie tylko w Jezusie jest światło, ale On jest Światłem. Jego Miłość się nie starzeje - i ta z Betlejem, i ta z Golgoty, i ze Zmartwychwstania. A rozjaśnia się mam każdego dnia w Eucharystii i tak będzie aż do skończenia świata.

1 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.